Aktualności

XIX Walne Zebranie Członków Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”

xix_walne_zebranie_s11_21_05_2024

W dniu 21 maja 2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 odbyło się XIX Walne Zebranie Członków Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”.

Tematami XIX Walnego Zebrania były wybory nowych władz Stowarzyszenia, zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2023 rok oraz zmiana Statutu i Regulaminów (w tym wprowadzenie zebrań w trybie zdalnym).

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany ponownie Pan Marszałek Wojciech Jankowiak, a pozostałymi członkami Zarządu zostali: Pan Tomasz Sobieraj – Prezydent Koszalina, Pan Mariusz Wiśniewski – Wiceprezydent Poznania, Pan Marek Zdunek – Wicestarosta Pleszewski, Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las, Pan Ernest Iwańczuk – Starosta Średzki i Pan Wiesław Schreiber – Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Pan Dariusz Boberski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Chodzieży, Pani Iwona Sobania – Burmistrz Byczyny i Pani Ewa Winkowska – Burmistrz Jastrowia.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 21.05.2024r.

W imieniu Pana Wojciecha Jankowiaka Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11” uprzejmie zapraszamy na XIX Walne Zebranie Członków Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”, które odbędzie się 21 maja 2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 (Sala Posiedzeń II – parter).

Tematami XIX Walnego Zebrania będą wybory nowych władz Stowarzyszenia, zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz zmiana Statutu i Regulaminów (w tym wprowadzenie zebrań w trybie zdalnym). Z uwagi na konieczność zebrania kworum prosimy by w przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa upoważnić inną osobę do reprezentowania Państwa jednostki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusza realizacja kolejnego odcinka S11 w woj. opolskim

s11odcinekopolskie09052024a

Podpisano umowę na budowę 10,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Gotartowem i początkiem obwodnicy Olesna. To jeden z trzech odcinków 46-kilometrowej trasy, który będzie realizowany w najbliższym czasie. Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac w terenie odpowiedzialne będzie konsorcjum firm Mirbud (lider) oraz Kobylarnia (partner). Wartość umowy to 464,9 mln zł, z czasem realizacji 39 miesięcy (bez okresów zimowych, 16 grudnia – 15 marca, w trakcie prac budowlanych).

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej na terenie woj. opolskiego o długości 10,5 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Jej początkowy fragment będzie się łączył z drugim odcinkiem budowanej drogi S11 na wysokości Gotartowa. Ominie kolejno miejscowości Kluczbork i Ligotę Górną po stronie wschodniej oraz Bąków po stronie zachodniej. W okolicach miejscowości Kolonia Ciarka połączy się z istniejącym przebiegiem S11, stanowiącym obejście Olesna. Nowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej osiem obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła zostanie wybudowany Obwód Utrzymania Drogi.

Dwujezdniowa droga ekspresowa między końcem obwodnicy Kępna a początkiem obwodnicy Olesna została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (12,5 km)

Siemianice – Gotartów (22,7 km),

Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Zaplanowano budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na tych odcinkach powstaną też kolejne węzły drogowe: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe.

Cała inwestycja przewiduje również budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

Realizacja inwestycji, poza zapewnieniem komfortu podróżowania na tym odcinku, przyczyni się do poprawy jakości szlaków komunikacyjnych nie tylko na terenie woj. wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Wpłynie bowiem na wyprowadzenie z miast ruchu tranzytowego na całej osi północ-południe poprzez drogę ekspresową S11.

Źródło: GOV.PL

Podpisano umowę na projekt i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kępna

obwodnicakepna17042024

Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę około 4-kilometrowej drugiej jezdni obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2027 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Inwestycję za ponad 69 mln zł zrealizuje konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia. Termin realizacji to 33 miesiące od podpisania umowy z wyłączeniem przerw zimowych (16 grudnia – 15 marca) w okresie prac budowlanych. Zakończenie robót planowane jest w drugiej połowie 2027 roku. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę drugiej około 4-kilometrowej jezdni, jadąc od strony północnej za węzłem Kępno Wschód do węzła Baranów. W ramach inwestycji wykonane zostaną również obiekty pod drugą jezdnię. Inwestycja jest finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego.

Źródło: GOV.PL

Umowa na budowę 12,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Kępnem i Siemianicami

kepno_siemianice_29_03_2024_sm_2
kepno_siemianice_29_03_2024_sm_1
kepno_siemianice_29_03_2024_sm_map
previous arrow
next arrow

Podpisano umowę na budowę 12,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Kępnem i Siemianicami. To pierwszy z trzech odcinków 46-kilometrowej trasy, który będzie realizowany w najbliższym czasie. Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac w terenie odpowiedzialna będzie firma Polaqua. Wartość umowy to 375 650 011 zł, a czas realizacji 39 miesięcy (bez okresów zimowych, 16 grudnia – 15 marca, w trakcie prac budowlanych).

Ofertę firmy Polaqua, wskazano jako najkorzystniejszą także w przetargu na realizację odcinka Siemianice – Gotartów o długości 22,7 km. Wartość tej oferty to 523 152 279 zł. Jeden z konkurentów złożył odwołanie od rozstrzygnięcia, jednak Krajowa Izba Odwoławcza w całości je odrzuciła i od podpisania umowy dzieli nas tylko otrzymanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na trzeci odcinek, Gotartów – początek obwodnicy Olesna o długości 10,5 km, wpłynęło osiem ofert. Tym razem jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość to 464 941 426,57 zł. Po odwołaniu KIO podtrzymała wybór tej oferty.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej na terenie województwa wielkopolskiego o długości 12,5 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Jej początkowy fragment będzie stanowił połączenie z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Ominie kolejno miejscowości Słupia Pod Kępnem, Łęka Opatowska, Opatów i Siemianice. Nowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę dziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. W ramach inwestycji zaplanowano budowę węzła drogowego Siemianice.

Na kolejnych dwóch odcinkach dwujezdniowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem:

Siemianice – Gotartów (22,7 km),

Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Trasa przewiduje budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na tych odcinkach zaplanowano budowę kolejnych węzłów drogowych: Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi. Cała inwestycja przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

W sierpniu 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Opolu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla prawie 46 km odcinka. Zatwierdziła ona rekomendowany wariant przebiegu drogi (W2B, tj. wariant żółto-zielony). 28 listopada br. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po rozpatrzeniu odwołań, utrzymał w mocy DŚU. Decyzja stała się ostateczna 13 marca br. Realizacja inwestycji, poza zapewnieniem komfortu podróżowania na tym odcinku, przyczyni się do poprawy jakości szlaków komunikacyjnych nie tylko na terenie województwa wielkopolskiego, łódzkiego i opolskiego. Wpłynie bowiem na wyprowadzenie z miast ruchu tranzytowego na całej osi północ-południe poprzez drogę ekspresową S11.

Źródło: GOV.PL

Wybór najkorzystniejszej oferty dla S11 Oborniki – Poznań

oborniki_poznan_20_03_2024_sm2
oborniki_poznan_20_03_2024_sm
previous arrow
next arrow

Konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud złożyło najkorzystniejszą ofertę na realizację 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą w II kwartale br.

Przetarg ogłoszono 10 października ubiegłego roku. Wpłynęło osiem ofert. Najniższą, jak się później okazało najkorzystniejszą, złożyło konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość to 853 456 675,21 zł. Głównym kryterium oceny ofert była cena (55 proc.), a pod uwagę brano również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40 proc.) oraz zagospodarowanie pozyskanego destruktu asfaltowego (5 proc.). Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje inwestycję w systemie Projektuj i buduj w okresie 39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy).

Źródło: GOV.PL

Coraz bliżej do realizacji kolejnych odcinków S11 na południe od Kępna

Kepno_05_03_2024_sm

W ubiegłym roku oddano do ruchu obwodnicę Olesna – blisko 25 km drogi ekspresowej S11. Niebawem podpisane zostaną umowy na budowę kolejnych odcinków, blisko 46 km tej trasy, które połączą obwodnice Kępna i Olesna.

Dla dwóch z trzech odcinków najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Polaqua i o od podpisania umowy dzieli tylko otrzymanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na trzeci odcinek jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud. Od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszono 31 sierpnia 2023 r. W trakcie postępowania wpłynęło 2475 pytań od wykonawców, na które udzielono odpowiedzi. Potencjalni wykonawcy pozyskane informacje mogli wykorzystać do skalkulowania swoich ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 21 listopada 2023 r. Ocenę złożonych ofert przeprowadzono według dwóch kryteriów – ceny (60 proc.) oraz kryteriów pozacenowych dotyczących przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, a także na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (łącznie 40 proc.). W przetargu na odcinek od końca obwodnicy Kępna do Siemianic, o długości 12,5 km, wpłynęło dziewięć ofert. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Polaqua, o wartości 375 650 011 zł przy budżecie GDDKiA na realizację tego odcinka na kwotę 500 837 272,99 zł. Ofertę tej samej firmy, spośród złożonych ośmiu, wskazano jako najkorzystniejszą w przetargu na realizację odcinka Siemianice – Gotartów o długości 22,7 km. Wartość tej oferty to 523 152 279 zł, przy budżecie wynoszącym 795 413 054,10 zł. Jeden z konkurentów złożył odwołanie od rozstrzygnięcia, jednak Krajowa Izba Odwoławcza w całości je odrzuciła. Dla obu odcinków trwa kontrola uprzednia Prezesa Zamówień publicznych. Po jej zakończeniu będzie można podpisać wiosną br. umowę na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, z czasem realizacji 39 miesięcy (bez okresów zimowych, 16 grudnia – 15 marca, w trakcie prac budowlanych). Na trzeci odcinek, Gotartów – początek obwodnicy Olesna o długości 10,5 km, również wpłynęło osiem ofert. Tym razem jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość to 464 941 426,57 zł, przy kosztorysie GDDKiA 567 599 363,89 zł. Od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie do KIO.

Zaplanowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 45,8 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycję podzielona na trzy krótsze odcinki realizacyjne:

 • koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (12,5 km),
 • Siemianice – Gotartów (22,7 km),
 • Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Jej początkowy fragment zlokalizowany będzie na terenie woj. wielkopolskiego (na długości ok. 12 km), łącząc się z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Kolejna, niemal 3-kilometrowa część trasy, zlokalizowana będzie na terenie woj. łódzkiego. 31 km drogi przebiegać będzie na terenie woj. opolskiego, przez gminy Byczyna, Kluczbork i Lasowice Wielkie. Koniec tego odcinka połączy się z oddaną niedawno do użytku obwodnicą Olesna.

Dwujezdniowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na całym prawie 46 km odcinku zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi. Inwestycja przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

Źródło: GOV.PL

Poznaliśmy najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kępna

kepno_23_02_2024_a

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 4 km drugiej jezdni obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11.
Wyłoniony w postępowaniu wykonawca to konsorcjum firm: Mirbud (lider) i Kobylarnia, które złożyło ofertę o wartości nieco ponad 69 mln zł.

Głównym kryterium badania ofert była cena (60 proc.), a pod uwagę były brane również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, a także na obiekty mostowe i ich wyposażenie (łącznie 40 proc.). Wykonawca zadeklarował wydłużenie gwarancji jakości o 5 lat dla obu wskazanych asortymentów. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy. Wykonawca na zrealizowanie inwestycji w systemie Projektuj i buduj będzie miał 33 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę drugiej około 4-kilometrowej jezdni, jadąc od strony północnej za węzłem Kępno Wschód do węzła Baranów. W ramach inwestycji wykonane zostaną również obiekty pod drugą jezdnię nad drogą powiatową nr 5704P na odcinku Baranów – Jankowy, linią kolejową nr 272 oraz nad rzekami Niesób i Jamica. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2027 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Źródło: GOV.PL

Wielkopolski Zespół Parlamentarny

W dniu 21 listopada 2023r. został powołany  Wielkopolski Zespół Parlamentarny, do którego należą posłowie i senatorowie z regionu wielkopolskiego.

Przewodniczącym Zespołu jest Pan Piotr Głowski.

Wiceprzewodniczącymi zostali :

 • Marcin Bosacki
 • Andrzej Grzyb
 • Adam Luboński
 • Ewa Matecka
 • Tomasz Piotr Nowak

Funkcję sekretarza Zespołu pełni Pani Maria Małgorzata Janyska.

Pełna lista obecnego składu osobowego znajduje się poniżej w linku:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADZESP&Zesp=943

W dniu 20 grudnia 2023 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, którego głównym tematem była bieżąca informacja o stanie budowy oraz planach dotyczących drogi S11.

Poniżej link do spotkania:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=E5AADDE50E866F20C1258A7D00515926&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

Ponadto na powyższym posiedzeniu została przedstawiona przez GDDKiA prezentacja dotycząca aktualnego stanu z postępu prac nad powstaniem drogi S11. Poniżej udostępniamy prezentację:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie10.nsf/nazwa/943_20231220/$file/943_20231220.pdf

Droga ekspresowa S11 – stan realizacji

stan_realicacji_01_2024
stan_realicacji_01_2024_a
stan_realicacji_01_2024_b
previous arrow
next arrow

Do 2030 roku, po realizacji wszystkich odcinków roku cała trasa S11 będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11), od Kołobrzegu do Bobolic, obwodnicę Szczecinka, odcinki w okolicy Poznania oraz cztery obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i Olesna.
Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W nadchodzących latach pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie na połączeniu z autostradą A1 zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.
Od 2019 roku kierowcy mogą korzystać z 35,5 km wspólnego przebiegu S11 i S6 od Kołobrzegu do Koszalina wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. W tym samym roku do ruchu została oddana obwodnica Szczecinka o długości 12 km. Pod koniec września br. oddano do ruchu 48 km trasy od Koszalina do Bobolic. Nowa droga wyprowadziła ruch tranzytowy z Bobolic i wszystkich miejscowości położonych przy obecnej DK11 pomiędzy Koszalinem i Bobolicami. Do domknięcia realizacji S11 na Pomorzu Zachodnim brakuje odcinka między Bobolicami, a Szczecinkiem. Na ten fragment, o długości 24,4 km, podpisano 30 sierpnia tego roku umowę z wykonawcą, a zakończenie budowy planowane jest w 2026 roku.
Trwają prace projektowe dla budowy trasy S11 od granicy z woj. zachodniopomorskim do granicy z woj. opolskim. Długość projektowanej S11 w woj. wielkopolskim to około 280 km, podzielonych na 7 odcinków.

Niedawno poznaliśmy oferty w przetargu na dobudowę II jezdni na obwodnicy Kępna., pomiędzy węzłami Kępno Wschód i Baranów.

W lipcu br. oddano do ruchu obwodnicę Olesna – to blisko 25 km dwujezdniowej trasy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Dzięki temu kierowcy mają do dyspozycji pierwszy odcinek drogi ekspresowej w woj. opolskim.
Pod koniec listopada br. poznaliśmy oferty na realizację pozostałej części drogi ekspresowej S11 w woj. opolskim. To trzy odcinki trasy o łącznej długości ok. 46 km od obwodnicy Kępna do obwodnicy Olesna.
W czerwcu br. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach trafił wniosek o DŚU dla prawie 30 km S11, od granicy województw opolskiego i śląskiego do granicy powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego. We wrześniu złożono wniosek o DŚU dla kolejnego, ponad 31-kilometrowego odcinka, stanowiącego obwodnicę Tarnowskich Gór.

Źródło: GOV.PL

Uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno

Uzyskalismydecyzje_srodowiskowadladrogiekspresowejS11Ostrow_Wielkopolski-Kepno_02_02_2023b_resize
Uzyskalismydecyzje_srodowiskowadladrogiekspresowejS11Ostrow_Wielkopolski-Kepno_02_02_2023a
previous arrow
next arrow

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dotyczącą realizacji drogi ekspresowej S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno. Wskazany w niej został wariant nr 3 przebiegu trasy o długości ok. 30 km. Decyzja ta obejmuje również dobudowę drugiej jezdni na istniejącej obwodnicy Kępna w ciągu S11 o dł. ok. 4,2 km. Teraz wykonawca przystąpi do opracowania Koncepcji programowej. Po zakończeniu tego etapu, mając zapewnione finansowanie inwestycji, będzie można ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy w systemie Projektuj i buduj. Postępowanie przetargowe na realizację zadania planowane jest na II połowę bieżącego roku. Roboty realizowane będą w latach 2025-2027.  S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kępno przebiegać będzie po terenach powiatu ostrowskiego przez gminę Przygodzice, powiatu ostrzeszowskiego przez gminy Ostrzeszów i Kobyla Góra, oraz powiatu kępińskiego przez gminy Kępno oraz Baranów. Początek projektowanego przebiegu wariantu 3 drogi ekspresowej S11 zlokalizowany jest pomiędzy istniejącym rondem a przejściem górnym dla zwierząt na końcu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. W miejscu istniejącego ronda przewidziano budowę pierwszego z sześciu węzłów planowanych na trasie omawianego wariantu – będzie to węzeł Przygodzice. Następnie trasa przebiegać będzie w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przez teren leśny, omijając miejscowość Antonin po stronie wschodniej. W dalszej części przebieg wariantu 3 zmienia się na południowo-zachodni, przekraczając tym samym istniejącą linię kolejową nr 272. Na terenie gminy Przygodzice po stronie zachodniej istniejącej linii kolejowej, tuż za miejscowością Antonin przewiduje się budowę drugiego węzła drogowego Antonin. Tuż przed granicą administracyjną powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego trasa wariantu 3 ponownie zmienia kierunek na południowy, mijając po stronie zachodniej miejscowości Niedźwiedź, Kozły oraz Bledzianów. Wariant 3 przebiega na tym odcinku głównie po terenach leśnych oraz pól uprawnych. W rejonie miejscowości Bledzianów oraz Kozły przewidziano budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP) po obu stronach projektowanej drogi ekspresowej S11. Dalej, za projektowanymi MOP-ami, trasa wariantu 3 przebiega w kierunku południowo-wschodnim, a następnie w km około 13+400 zmienia swój przebieg na kierunek południowy przecinając drogę wojewódzką nr 444, gdzie zaprojektowano lokalizację trzeciego węzła o nazwie Ostrzeszów Północ. W kilometrze 15+500 przebieg wariantu 3 ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecinając DW449 pomiędzy miejscowościami Bierzów i Rojów. Zaprojektowany będzie tutaj czwarty węzeł drogowy Ostrzeszów Południe. Za węzłem Ostrzeszów Południe trasa wariantu 3 w dalszym ciągu przebiega w kierunku południowo-wschodnim a następnie, na wysokości miejscowości Rogaszyce zmienia swój kierunek na południowy, biegnąc dalej równolegle do istniejącej DK11. Podobnie jak w wariancie 1, wariant 3 projektowanej drogi ekspresowej omija po stronie wschodniej Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie i po przecięciu drogi powiatowej nr 5580P włącza się łukiem poziomym w istniejącą obwodnicę Kępna. Tam na przecięciu z istniejącą DK11 zaprojektowano węzeł Kępno Północ. Następnie zrealizowana zostanie dobudowa drugiej jezdni na istniejącym odcinku obwodnicy miejscowości Kępno, wraz z niezbędną przebudową węzła Baranów, celem dostosowania go do przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej.

Źródło: GDDKiA i materiały własne

Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla S11 Kórnik – Jarocin

Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022e
Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022d
Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022c
Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022b
Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022a
previous arrow
next arrow

Ruszył kolejny etap przygotowań do budowy 36-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 Kórnik – Jarocin. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Efektem końcowym przeprowadzonego postępowania administracyjnego będzie zatwierdzenie przebiegu nowej drogi ekspresowej. Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna. W oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy, oznaczony jako wariant 4 (kolor granatowy). We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do RDOŚ wskazano go jako preferowany. W preferowanym rozwiązaniu trasa ma długość 36,6 km i przebiega przez powiat poznański – gmina Kórnik, powiat średzki – gminy Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Krzykosy i Nowe Miasto nad Wartą, oraz powiat jarociński – gminę Jarocin. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej będzie możliwa poprzez projektowane węzły drogowe Środa Wielkopolska, Miłosław, Nowe Miasto oraz istniejące – Kórnik Południe oraz Mieszków. Długość przyszłej S11 w woj. wielkopolskim to ponad 350 km, z czego obecnie funkcjonuje pięć odcinków o łącznej długości ok. 80 km (cztery w okolicy Poznania łączące się z A2 oraz trzy obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna). Dla pozostałej części trasy, podzielonej na siedem odcinków, prowadzone są prace przygotowawcze. Dla odcinka Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik uzyskano już DŚU, a trzy: Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki oraz Ostrów Wielkopolski – Kępno są w trakcie uzyskiwania decyzji. Dla kolejnych dwóch (Piła – Ujście,  Jarocin – Ostrów Wielkopolski) wnioski o wydanie DŚU planuje się złożyć w najbliższym czasie.

Źródło: GDDKiA i materiały własne

Decyzja ZRID dla drogi ekspresowej S11 Bobolice – Szczecinek

JestdecyzjaZRIDdladrogiekspresowejS11Bobolice-Szczecinek_29_11_2022d
JestdecyzjaZRIDdladrogiekspresowejS11Bobolice-Szczecinek_29_11_2022c
JestdecyzjaZRIDdladrogiekspresowejS11Bobolice-Szczecinek_29_11_2022b
JestdecyzjaZRIDdladrogiekspresowejS11Bobolice-Szczecinek_29_11_2022a
previous arrow
next arrow

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S11 Bobolice – Szczecinek, o dł. 24,3 km. Wraz z wydaniem tej decyzji rozpoczyna się procedura odszkodowawcza za grunty przejęte pod drogę. Odcinek Bobolice – Szczecinek połączy budowane obecnie odcinki Koszalin – Bobolice (będą gotowe w przyszłym roku) i obwodnicę Szczecinka (oddaną do ruchu w 2019 r.). Będzie to ostatni fragment S11 budowany w województwie zachodniopomorskim. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2023-2026. Odcinek ten znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

Decyzja środowiskowa dla drogi S11 na terenie województwa zachodniopomorskiego została uzyskana już w 2011 roku. Ale dla odcinka Bobolice – Szczecinek dalsze prace przygotowawcze mogły ruszyć dzięki decyzjom Ministra Infrastruktury z 2017 roku przyznającym finansowanie na opracowanie dokumentacji. W 2018 roku podpisano umowę z firmą Transprojekt Gdański o wartości 6 mln zł na opracowanie Koncepcji programowej wraz z projektem budowlanym. W ubiegłym roku dokumentacja została zakończona i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Źródło: GDDKiA i materiały własne

S11 Koszalin – Bobolice z dofinansowaniem UE

S11Koszalin-BobolicezdofinansowaniemUE_02_11_2022c
S11Koszalin-BobolicezdofinansowaniemUE_02_11_2022b
S11Koszalin-BobolicezdofinansowaniemUE_02_11_2022a
previous arrow
next arrow

Ponad 856 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice o długości 48 km. Koszt inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi ponad 1,7 mld zł. Koszalin – Bobolice to pierwszy budowany odcinek szlakowy S11. Wcześniej na tej trasie powstawały tylko obwodnice poszczególnych miejscowości. Nowa S11 wyprowadzi ruch tranzytowy z obecnego szlaku DK11, który przebiega przez centrum Koszalina i szereg innych miejscowości, w tym Bobolice, gdzie często w okresie wakacyjnym tworzą się zatory drogowe. Skróci się czas przejazdu, poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży. S11 Koszalin – Bobolice składa się z trzech odcinków realizacyjnych. Umowy na zaprojektowanie i budowę zostały podpisane w lutym i marcu 2020 roku. Wykonawcy zgodnie z terminami kontraktowymi opracowali projekty budowlane, następnie zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W czerwcu 2021 roku decyzje ZRID zostały uzyskane, co pozwoliło od lipca rozpocząć roboty budowalne. Obecnie na wszystkich trzech odcinkach trwają intensywne prace. Na inwestycji pracuje ponad 1000 osób oraz 430 jednostek sprzętu. Niemal wszystkie roboty ziemne zostały już wykonane. Trwają prace przy wykonywaniu nawierzchni drogi. Do tej pory ułożono 260 tys. ton mas bitumicznych, czyli 40 proc. całości. Budowane są również obiekty mostowe, których łącznie powstanie 38. Na odcinku Koszalin – Zegrze Pomorskie oddano już do ruchu pięć wiaduktów nad S11 w ciągu dróg poprzecznych.  Inwestycja obejmuję budowę pięciu węzłów drogowych, powstają również dwie pary Miejsc Obsługi Podróżnych oraz obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Bobolice. Zakończenie realizacji robót planowane jest w III kwartale przyszłego roku.

Źródło: GDDKiA i materiały własne

Informacje o postępie prac w przygotowaniu inwestycji S11

Na ostatnim XVII Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, które odbyło się 21 czerwca 2022r. Prezes Zarządu, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, zaprezentował informacje o postępie prac w przygotowaniu inwestycji S11 przekazane elektronicznie z GDDKiA z Katowic i Opola, a przedstawiciel GDDKiA ze Szczecina przedstawił prezentację online.

Na terenie województwa śląskiego w chwili obecnej, dokumentacja projektowa dla prac związanych     z realizacją drogi ekspresowej S11 jest na etapie odbiorów. Biuro projektowe wprowadza niezbędne korekty i uzupełnienia wynikające ze zgłoszonych uwag przez GDDKiA. Termin złożenia wniosku                    o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzależniony jest od terminu zakończenia prac projektowych oraz przeprowadzenia i zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji przez powołany Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Planowany termin złożenia wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                       w Katowicach to IV kwartał 2022 r. Kolejne etapy przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji uzależnione są od terminu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Natomiast na obszarze województwa opolskiego aktualne zaawansowane prace nad odcinkami S11 przedstawiają się następująco:

Budowa obwodnicy Kępna w ciągu S11 (odcinek II)

 • odcinek w eksploatacji, uroczyste oddanie do ruchu: 16.08.2021 r.

Budowa obwodnicy Olesna w ciągu S11 o długości ok. 24,8 km

 • Decyzja ZRID: 18.12.2020 r.
 • Przekazanie placu budowy: 22.12.2020 r.
 • Aktualne zaawansowanie rzeczowe – około 40%
 • Termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2023 r.

Budowa drogi ekspresowej S11 od Kępna do granicy woj. opolskiego/śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna)

 • lipiec 2019 r. – posiedzenie KOPI, na którym rekomendowanym do realizacji wariantem był wariant W2B.
 • wariant W2B rekomendowany do realizacji we wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (14.11.2019r.), decyzja środowiskowa uzyskana 20.08.2021 r.
 • z powodu wniesionego odwołania od decyzji DŚU, decyzja nie posiada waloru ostateczności. Odwołanie rozpatrywane jest przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Droga S11 prezentacja GDDKiA Opole

Droga S11 prezentacja Województwo Zachodniopomorskie

Informacja GDDKiA Opole

Informacja GDDKiA Katowice

Źródło: GDDIKiA oraz materiały własne

Obrady XVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”

obradyxviiwalnegozebraniaczstow0066
obradyxviiwalnegozebraniaczstow0048
obradyxviiwalnegozebraniaczstow0050
obradyxviiwalnegozebraniaczstow0075
previous arrow
next arrow

21 czerwca 2022r. odbyło się XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”.

Podczas spotkania informację o działalności Stowarzyszenia w 2021r. zaprezentował Prezes Zarządu, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne a Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przedstawiła pozytywny wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2021, który został jednogłośnie przegłosowany przez zgromadzonych.

Podczas obrad przyjęto również uchwałę w sprawie wysokości rocznych składek na bieżące funkcjonowanie Stowarzyszenia w roku 2023, sposobu ich uiszczania oraz terminów dokonania płatności. Ustalono, że podobnie jak w roku 2022, składki w nadchodzącym roku nie będą pobierane.

Prezes Zarządu odczytał również list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym Pan Minister zapewnił, że jednym z najważniejszych priorytetów Ministerstwa jest rozwój infrastruktury transportowej, a w szczególności drogowej, ponieważ sprawna i dobrze funkcjonująca, posiadająca odpowiednie parametry techniczne, stanowi istotny czynnik szeroko rozumianego rozwoju regionów jak i całego kraju. W liście podkreślono również, że wszystkie odcinki drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim wskazane w „Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)” znajdują się w przygotowaniu.

Prezes Zarządu, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak stwierdził : „pomimo że w ogłoszonym w 2021r . Programie Budowy Dróg Krajowych ( w perspektywie do 2030 roku ) umieszczono inwestycję drogi S11 misja Stowarzyszenia nie uległa wyczerpaniu, gdyż obecnie należy zabiegać o zapewnienie finansowania dla drogi ekspresowej S11 i pilnować aby realizacja tego zadanie nie została odroczona w czasie – na bliżej nieokreśloną przyszłość”.

Źródło: GDDKiA i materiały własne

Rusza remont trasy S11 Poznań – Kórnik. Będą utrudnienia!

ruszaremonts11poznankornik072021

Jak informuje dziś Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie podpisana została umowa na remont około 12 kilometrowego odcinka S11 od węzła Krzesiny do węzła Kórnik Północ. Prace mają rozpocząć się w przyszłym tygodniu, ale prace przygotowawcze mogą trwać już od środy.

Wykonawca firma Colas Polska Sp. z o.o. na realizację zadania ma 120 dni od daty podpisania umowy. Wartość prac to ponad 32 mln zł brutto. Plac budowy został przekazany i od jutra rozpoczną się prace przygotowawcze związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, natomiast sam remont powinien rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Prace będą prowadzone na jednej jezdni, a na drugiej ruch będzie się odbywał dwukierunkowy na określonych odcinkach. Kierowców prosimy o szczególną ostrożność – czytamy w komunikacie GDDKiA.

W ramach remontu odcinka S11 wykonane zostanie frezowanie nawierzchni, remont cząstkowy nawierzchni,wymiana warstwy wiążącej na określonych odcinkach, wymiana warstwy ścieralnej na długości całego odcinka, uzupełnienie i wymiana oznakowania poziomego i pionowego.

Jednocześnie informujemy, że w celu zminimalizowania utrudnień związanych z prowadzonymi remontami przez różnych zarządców dróg Wykonawca rozpocznie prace od węzła Kórnik Północ – dodaje GDDKiA.

Przypominamy, że od końca czerwca trwa remont na jezdni wjazdowej do Poznania na odcinku od węzła autostradowego Krzesiny do wiaduktu nad torami w rejonie Franowa. Remont ma się zakończyć na początku sierpnia.

Źródło: epoznan

Rozpoczęła się budowa S11 od Koszalina do Bobolic

rozpbudowybobolice20212
rozpbudowybobolice20218_resize
rozpbudowybobolice20217_resize
rozpbudowybobolice202111_resize
rozpbudowybobolice202110_resize
rozpbudowybobolice20219_resize
rozpbudowybobolice20216_resize
rozpbudowybobolice20215_resize
rozpbudowybobolice20213
rozpbudowybobolice20211
rozpbudowybobolice20214
previous arrow
next arrow

W rejonie przyszłego węzła Zegrze Pomorskie uroczyście została zainaugurowana budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice. Są to trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości 48 km i całkowitej wartości inwestycji około 1,76 mld zł. Realizacja robót budowlanych na trasie rozpoczynającej się na węźle Koszalin Zachód, a kończącej na węźle Bobolice potrwa nieco ponad dwa lata. Oddanie trasy do ruchu planowane jest na III kwartał 2023 roku. Są to pierwsze odcinki drogi S11 niebędące obwodnicami miejscowości, dla których rozpoczynane są roboty budowlane. Docelowo droga S11 ma połączyć Kołobrzeg i Koszalin przez Poznań ze Śląskiem.
Odhumusowanie terenu na budowie S11 Koszalin – Zegrze
Trzy decyzje ZRID i rozpoczęcie robót

Rozpoczęcie realizacji S11 Koszalin – Bobolice było możliwe dzięki ujęciu inwestycji w limicie finansowym Programu Budowy Dróg Krajowych w roku 2017. Następnie ruszyły prace nad Koncepcjami programowymi i badania podłoża. Przetargi na zaprojektowanie i budowę zostały ogłoszone w marcu 2019 roku. W lutym i marcu 2020 roku zostały podpisane umowy z wykonawcami, którzy przystąpili najpierw do prac projektowych (mieli 10 miesięcy na przygotowanie projektów budowlanych). Zgodnie z terminami kontraktowymi – w grudniu ubiegłego roku – zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W drugiej połowie czerwca Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzje ZRID dla wszystkich trzech odcinków, co umożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych.
Odcinki realizacyjne S11

Koszalin – Zegrze Pomorskie; długość: 16,8 km; wykonawca: Budimex; wartość umowy: 579,8 mln zł
Zegrze Pomorskie – Kłanino; długość: 19,3 km; wykonawca: Mostostal Warszawa; wartość umowy: 478,3 mln zł
Kłanino – Bobolice; długość: 11,6 km; wykonawca: Kobylarnia i Mirbud; wartość umowy: 450 mln zł

48 kilometrów dwujezdniowej drogi

W ramach inwestycji zostanie zrealizowana dwujezdniowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach. Droga będzie miała zupełnie inny przebieg niż obecna DK11. Rozpocznie się od węzła Koszalin Zachód, którego północna część powstała w ramach budowy obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu S6. Dalej droga będzie biegła w kierunku południowym na zachód od DW167. W rejonie miejscowości Niekłonice powstanie para Miejsc Obsługi Podróżnych (docelowo kategorii II). Na południe od miejscowości Niedalino S11 przetnie DW167 i będzie dalej biegła w kierunku wschodnim. Na przecięciu z DW167 powstanie węzeł drogowy Zegrze Pomorskie. W rejonie miejscowości Dargiń powstanie para MOP kategorii I. W rejonie miejscowości Kłanino droga zbliży się do obecnej drogi krajowej nr 11. Powstanie tam węzeł drogowy. Droga będzie biegła na wschód od obecnej DK11. Na przecięciu z DW169 powstanie węzeł drogowy Głodowa. Nowa trasa ominie miejscowość Bobolice, w której obecnie (zwłaszcza w okresie wakacji) często tworzą się zatory drogowe. Na przecięciu z DW171 powstanie węzeł drogowy Bobolice, który będzie również skomunikowany z obecną DK11. W ramach inwestycji powstanie też Obwód Utrzymania Drogi przy węźle Bobolice. Łącznie w ramach trzech odcinków realizacyjnych zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych, dwóch par MOP i jednego obwodu utrzymania.

Źródło: GDDKiA

II Mistrzostwa Polski Samorządowców w biegu z przeszkodami – Runmageddon

II Mistrzostwa Polski Samorządowców w biegu z przeszkodami – Runmageddon

zd 2 II Mistrzostwa Polski Samorządowców w biegu z przeszkodami – Runmageddon
zd 4 II Mistrzostwa Polski Samorządowców w biegu z przeszkodami – Runmageddon
previous arrow
next arrow

17 listopada 2018 roku w Siedlcach w województwie mazowieckim odbyły się II Mistrzostwa Polski Samorządowców w biegu z przeszkodami – Runmageddon. W tym wydarzeniu sportowym o charakterze ogólnopolskim wzięła udział również nasza reprezentacja, która zajęła II miejsce rywalizując z innymi pracownikami zajmującymi stanowiska urzędnicze w szeroko rozumianym samorządzie terytorialnym, na dystansie 6 kilometrów i pokonując ponad 30 przeszkód.
Ten wyczyn będący sprawdzianem wytrzymałości, sprawności fizycznej był zarazem wynikiem determinacji, woli walki, siły oraz umacniania więzi międzyludzkich; wynikiem zbiorowej koncentracji na osiągnięciu dalekosiężnego celu.
Podobnie jak starania i działania Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”, które są syntezą uporu, konsekwencji w dążeniu do zrealizowania inicjatywy, jaką jest powstanie drogi ekspresowej S11.

Nowy członek Stowarzyszenia

Do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” przystąpił kolejny powiat. W dniu 05.10.2018r.
Zarząd naszego Stowarzyszenia uchwałą nr 3/X/2018 przyjął jako członka zwyczajnego Powiat Złotowski.

Utrudnienia w okolicach Szczecinka

Na podstawie informacji dostarczonych przez Starostę Szczecineckiego zawiadamiamy o utrudnieniach komunikacyjnych na drodze krajowej nr 11 w okolicach Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Z uwagi na zbliżający się sezon turystyczny i prowadzone intensywne prace drogowe związane z budową obwodnicy miasta Szczecinek uprzejmie prosimy o planowanie trasy nad Wybrzeże Środkowe poprzez wybranie dogodniejszych w tym czasie dróg krajowych i wojewódzkich, które zapewnią większy komfort jazdy oraz skorzystanie z sugerowanych objazdów: Piła – Wałcz lub Podgaje – Człuchów.

Lobbujemy w Warszawie

lobbujemy2
lobbujemy1
previous arrow
next arrow

Opublikowano: 1 Kwiecień 2018

Od dzisiaj rozpoczęliśmy kampanię informacyjną w Warszawie, której celem jest zwrócenie uwagi publicznej na konieczność budowy drogi S11 stanowiącej swoisty kręgosłup transportowy kraju. W ramach prowadzonej kampanii umieszczono billboardy reklamowe na budynkach przy ul. Solec (Most Poniatowskiego) oraz u zbiegu ulicy Nowowiejskiej z Al. Niepodległości.

2017- podsumowanie działań na wielkopolskich drogach.

DSC09624_zmianarozmiaru.jpeg
Wze-Mieleszyn-550x300.jpeg
Obiekt-WD-21-1024x575.jpeg
previous arrow
next arrow

Opublikowano: 22 Marzec 2018

W województwie wielkopolskim w mijającym roku na drogach krajowych  zarządzanych przez GDDKiA zrealizowano szereg inwestycji , których głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego. Przeprowadzono remonty dróg i obiektów mostowych na sieci, realizowane były także budowy dróg ekspresowych S5 oraz S11,  115 kilometrów dróg zyskało nowe nawierzchnie, 45 km nowych dróg ekspresowych  udostępniono dla kierowców. Wybudowano 21 azyli dla pieszych, przebudowano 17 skrzyżowań,  postawiono 7  nowych sygnalizacji świetlnych,  oddano do ruchu 3 obwodnice za ponad 1 mld złotych. To bilans ubiegłego roku. GDDKiA- budujemy, remontujemy i zarządzamy.

W załączeniu  prezentujemy podsumowanie działań prowadzonych przez tut. Oddział.

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych pochodzących  z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Umowa na remont mostu w Obornikiach podpisana.

Opublikowano: 22 Marzec 2018

GDDKiA podpisała umowę z Wykonawcą firmą Strabag  Sp. z.o.o z siedzibą w Pruszkowie na remont mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Oborniki w ciągu drogi krajowej nr 11. Wartość umowy to ponad 14 mln złotych. Wykonawca zaprojektuje, uzyska niezbędne pozwolenia oraz wybuduje most tymczasowy do końca I kwartału przyszłego roku. Ruch będzie odbywał się  po jezdni o szerokości ponad 7 metrów, a piesi będą mogli korzystać z jednostronnego chodnika. Po wybudowaniu przeprawy i przełożeniu ruchu wiosną przyszłego roku rozpocznie się  gruntowny remont istniejącego mostu który potrwa do jesieni przyszłego roku.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na remont mostu w Obornikach.

Opublikowano: 14 Marzec 2018

Firma Strabag  Sp. z.o.o z siedzibą w Pruszkowie złożyła najkorzystniejszą ofertę  na remont mostu przez rzekę Wartę w miejscowości Oborniki w ciągu drogi krajowej nr 11. Oferta opiewa na ponad 14 mln złotych.

Niebawem zostanie podpisana umowa z Wykonawcą.

Zadanie polega na zaprojektowaniu mostu tymczasowego i uzyskaniu pozwolenia na jego budowę do III kwartału br. tak aby na przełomie roku2018/2019( IV i I kwartał) rozpoczęła się budowa tymczasowej przeprawy przez rzekę Wartę. Po wybudowaniu przeprawy i przełożeniu ruchu w II  kwartale 2019 roku rozpocznie się  remont istniejącego mostu i potrwa do jesieni przyszłego roku.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Cała S11 w Wielkopolsce w projektowaniu.

cala_wielkopolska_w_projektowaniu2
17910.jpeg
17911.jpeg
previous arrow
next arrow

Opublikowano: 30 Stycznia 2018

Dziś GDDKiA podpisała trzy ostatnie umowy na opracowania projektowe dla przyszłej drogi ekspresowej S11  w Wielkopolsce. Umowy obejmują prace projektowe  na łącznej długości ponad 127 km i  opiewają na kwotę  ponad 17 mln złotych.

Zadaniem projektantów jest opracowanie następującej dokumentacji: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU), Koncepcja Programowa (KP) dla poniższych odcinków :

 • Szczecinek – Piła dł. 73 km , Wykonawca to firma  AECOM Polska Sp. z.o.o , kwota umowy to 8 250 767, 43 zł  brutto, termin realizacji to 50 miesięcy.
 • Oborniki – Poznań( wraz z budową obwodnicy Obornik) dł. 23 km, Wykonawca AECOM Polska Sp. z.o.o , kwota umowy 3 791 284,35 zł  brutto, termin realizacji to 42 miesiące.
 • Ostrów Wielkopolski- Kępno dł. 31 km, Wykonawca TRAKT Sp.  z.o.o , kwota umowy  to 4 992 268, 65 zł  brutto, termin realizacji to 50 miesięcy.

Po zakończeniu opracowań  projektowych możliwe będzie ogłoszenie postępowań przetargowych  w formule Projektuj i Buduj pod warunkiem uzyskania finansowania dla  tych odcinków.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Umowa na opracowania projektowe dla dwóch odcinków S11 w Wielkopolsce podpisana

Opublikowano: 17 Stycznia 2018

17 stycznia 2018 r. w oddziale GDDKiA w Poznaniu zostały podpisane umowy na opracowania projektowe dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim:

 • Ujście – Oborniki o długości 49 km,
 • Kórnik – Ostrów Wielkopolski o długości 96 km.

– Rząd zapewnił finansowanie dla przygotowań do budowy drogi ekspresowej S11. To jeden ze szlaków komunikacyjnych na osi północ-południe, jesteśmy przekonani, że ta droga jest potrzebna. Żałujemy, że przez wiele lat przygotowania do tej budowy nie mogły się rozpocząć z powodu braku gwarancji ich finansowania, ale dzisiaj nadrabiamy narosłe w poprzednich latach zaległości. Życzę wykonawcom powodzenia – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dokumentację dla odcinka S11 Ujście – Oborniki za 6,99 mln zł wykona firma TRAKT Sp. z o. o. Dokumentację dla odcinka S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski przygotuje JPL Project Sp. z o. za 11,68 mln zł. Czas realizacji obydwu zadań to 50 miesięcy od podpisania umowy.

Zadaniem projektantów jest opracowanie Studium korytarzowego, Studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego, materiałów do decyzji środowiskowej i Koncepcji programowej.

S11 w województwie wielkopolskim

Niebawem zostaną podpisane umowy na opracowanie dokumentacji dla pozostałych odcinków S11 w województwie wielkopolskim:

 • S11 odc. Szczecinek – Piła – 73 km,
 • S11 odc. Oborniki – Poznań (wraz z obwodnicą Obornik) – 23 km,
 • S11 odc. Ostrów Wielkopolski – Kępno – 31 km.

– Wielkopolska czeka na tę drogę już bardzo długo. Poprzednie rządy nie byly zainteresowane przygotowaniem inwestycji. W parlamencie działa Zespół ds. Budowy Drogi S11, którego mam zaszczyt być członkiem. W imieniu swoim oraz przewodniczącego Zespołu dziękuję panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za przychylenie się do naszych postulatów – powiedział podczas podpisania umów poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury.

Zimowe utrzymanie dróg w Wielkopolsce.

zima200826112008003.jpeg
P1030772.jpeg
P1040963_zmianarozmiaru.jpeg
zima200826112008003.jpeg
P1030772.jpeg
P1040963_zmianarozmiaru.jpeg
previous arrow
next arrow

Opublikowano: 24 Listopad 2017

W związku ze zmieniającą się aurą za oknem, a dokładniej mówiąc coraz niższymi temperaturami oraz możliwymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegiem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień związanych ze stanem nawierzchni dróg.

Na drogach zarządzanych przez GDDKiA na terenie województwa wielkopolskiego na dzień dzisiejszy w gotowości jest około 500 jednostek sprzętu, w tym 80  solarek oraz 230 pługów a w magazynach zgromadzono ponad 30 000 ton soli.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada wyłącznie za stan dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, techniczne przygotowania do zimy rozpoczyna latem każdego roku. Podczas objazdu tras oceniany jest stan techniczny nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. Do podstawowych działań  jakie prowadzą służby drogowe w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD), zalicza się prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi np. śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Wszystkie drogi zarządzane przez GDDKIA objęte są systemem stałego monitorowania. Do prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg niezbędne jest posiadanie wiarygodnej informacji o przewidywanych zmianach warunków atmosferycznych. Wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych oraz skuteczna profilaktyka zimowa to działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Nowoczesna osłona meteorologiczna dróg to wydajne narzędzie wspomagania służb administracji drogowej w walce z zagrożeniami pogodowymi na drogach. Dla prawidłowego prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg niezbędna jest dobra znajomość sytuacji na drogach, w czym pomocna jest informacja o stanie pogody i kierunkach jej zmian.  Poznański Oddział GDDKiA korzysta z profesjonalnych prognoz pogody opartych o dane z radarów meteorologicznych, dedykowane dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg. W okresie zimowym opracowane 36 godzinne i 8 dniowe prognozy  pogody przekazywane są codziennie dyżurnemu Punktu Informacji Drogowej.  Prognoza obejmuje między  innymi  takie elementy jak: temperatura powietrza, temperatura drogi/mostu, wilgotność, zachmurzenie, opady, siłę wiatru oraz określa stopień zagrożenia śliskością.

Oddział GDDKIA w Poznaniu zarządza siecią  ponad 1500 km dróg krajowych, natomiast  łączna długość  jezdni z uwzględnieniem  łącznic i drugich jezdni  wynosi 1923 km. Prace związane z ZUD tj. odśnieżanie  i zwalczanie śliskości prowadzone są w terenie przez Rejony w  Chodzieży; Gnieźnie; Kaliszu; Kępnie; Koninie; Lesznie; Nowym Tomyślu i Środzie Wlkp., które koordynują i nadzorują wykonanie tych prac przez 7 przedsiębiorstw wyłonionych w ramach przetargu.

Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom ZUD  przypisane są  minimalne  poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach  występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie  śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być wydłużone w czasie.

Ponadto przy drogach krajowych i autostradzie A2 zainstalowanych jest 56 kamer oraz 44 stacje meteorologiczne, z których otrzymywane są takie dane jak podgląd dróg krajowych, pomiar temperatury i wilgotności powietrza, pomiar temperatury nawierzchni oraz pomiar siły i kierunku wiatru. Obraz z kamer jest dostępny dla wszystkich internautów. Wystarczy odwiedzić serwis dla kierowców na stronie www.gddkia.gov.pl i sprawdzić stan przejezdności dróg krajowych.

W sezonie zimowym 2017/2018 prace zimowego utrzymania na drogach krajowych prowadzone będą wg standardów wprowadzonych Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 32 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. Do trudnych zimowych warunków na drodze powinni się przygotować zarówno drogowcy jak i kierowcy.

Apelujemy zatem, aby przed zimą skontrolować stan swojego samochodu oraz wymienić opony letnie na zimowe. Przypominamy również, że prędkość jazdy należy dostosować do panujących warunków na drodze.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ZUD zamieszczone są w załączonym informatorze.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Poznaliśmy oferty cenowe na opracowania projektowe dla S11 odcinek Kórnik –Ostrów Wielkopolski.

Opublikowano: 27 Listopad 2017

7 Wykonawców  złożyło  oferty cenowe  na  opracowania  projektowe dla S 11 na odcinku Kórnik –Ostrów Wielkopolski . Zamawiający  na realizację tego zadania przeznaczył  kwotę  14 281 209,45  zł brutto.  Większość oferentów zadeklarowała 50 miesięczny termin realizacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje etapy: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU), Koncepcja Programowa (KP).

Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym.  Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ofert znajdują się w zestawieniu.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Kolejna obwodnica w ciągu drogi ekspresowej S11 oddana do ruchu.

IMG201708301231122
IMG201708301231001
IMG20170830115949
IMG20170830115942
IMG201708301159391
IMG201708301157162
IMG20170830115433
IMG20170830115345
IMG20170830114436
IMG20170830113950
IMG201708301138041
IMG20170830113759
IMG20170830113714
IMG20170830113622
IMG20170830113543
IMG20170830112457
DSC09325-1
DSC09313
DSC09298
16105
16104
16103
previous arrow
next arrow
Opublikowano: 30 Sierpnia 2017

W dniu dzisiejszym  nastąpiło oddanie do ruchu nowego odcinka drogi ekspresowej S11 stanowiącego obwodnicę Jarocina. Nadal będą trwały prace wykończeniowe i porządkujące poza korpusem drogi tzn. przy drogach serwisowych, zieleni itp. Już od dziś jadąc tranzytem ominiemy  Jarocin i  dzięki łącznikowi  dojedziemy do obecnej drogi krajowej nr 11.
Budowa obwodnicy Jarocina to jedna z dziewięciu dużych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Wielkopolsce przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków Unii Europejskiej. Budowa rozpoczęła się pod koniec roku 2014. Koszt robót wynikający z przetargu to prawie 294 mln złotych. Zadanie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 85 %.
Dwujezdniowa droga ekspresowa uwolni Jarocin od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa ekspresowa jest doskonale skomunikowana z innymi, kluczowymi dla miasta drogami poprzez węzły Mieszków i Jarocin. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 13 obiektów inżynierskich. Powstały urządzenia związane z ochroną środowiska, a także urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne odwodnienie jezdni. W ramach projektu wybudowano ponad 10 kilometrów drogi ekspresowej oraz 3 kilometrowy fragment drogi  stanowiący łącznik pomiędzy dk 11 a węzłem Jarocin.
Badaniami archeologicznymi na trasie budowy drogi ekspresowej nr S11 na odcinku obwodnicy Jarocina objęto łącznie 721,21 arów na siedmiu stanowiskach archeologicznych: Podczas badań pozyskano liczny materiał zabytkowy (głównie fragmenty ceramiki) dokumentujący ślady osadnictwa pradziejowego. Wyniki badań zostały opracowane naukowo wzbogacając zasób wiedzy o przeszłości Wielkopolski.
Funkcjonowanie obwodnicy wpłynie pozytywnie na środowisko i spowoduje poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone.

Przypomnijmy:

Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 listopada 2014r.
Wykonawca – BUDIMEX S.A.
Wartość robót budowlanych to prawie 294 mln zł z czego  85 %  stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Nadzór inwestorski nad całością robót prowadzi firma Lafrentz – Polska Sp. z o.o.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego oddana do ruchu

S11-obwodnica-Ostrowa-Wlkp
S11-obwodnica-Ostrowa-Wlkp
S11-obwodnica-Ostrowa-Wlkp
previous arrow
next arrow
S11-obwodnica-Ostrowa-Wlkp
S11-obwodnica-Ostrowa-Wlkp
S11-obwodnica-Ostrowa-Wlkp
previous arrow
next arrow

 

12 lipca 2017 r. oddano do ruchu brakujący, 13-kilometrowy odcinek obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11. Nowa trasa pozwala na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. W przyszłości będzie to fragment drogi S11 łączącej Śląsk z wybrzeżem Bałtyku, której przebieg ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego nie tylko województwa wielkopolskiego ale całej zachodniej Polski.

Obwodnica budowana była w dwóch etapach. W 2009 r. ukończony został pierwszy, 6,2-kilometrowy etap budowy. Na rozpoczęcie II etapu mieszkańcy czekali 5 lat. Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego to jedna z dziewięciu dużych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w Wielkopolsce przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad przy udziale środków Unii Europejskiej. Realizacja rozpoczęła się pod koniec roku 2014. Koszt robót wynikający z przetargu to prawie 285 mln zł.

Droga ekspresowa uwolni prężnie rozwijające się miasto od ruchu ciężkiego, a kierowcom podróżującym tranzytem umożliwi szybką i bezpieczną podróż. Nowa trasa jest doskonale skomunikowana z innymi, kluczowymi dla miasta drogami poprzez węzły Ostrów Wielkopolski Wschód i Ostrów Wielkopolski Południe. Komunikację lokalną zapewniają nowe drogi dojazdowe, a bezpieczeństwo ruchu bezkolizyjne rozwiązania komunikacyjne z zastosowaniem 15 obiektów inżynierskich. Powstały urządzenia związane z ochroną środowiska, a także urządzenia zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego i sprawne odwodnienie jezdni. W ramach projektu zmodernizowano 1,4 kilometrowy fragment drogi krajowej nr 25 stanowiący wyjazd ul. Kaliską w stronę Kalisza. W tym miejscu warto dodać, że dalszy odcinek drogi krajowej nr 25, poprzez Kalisz aż do Konina jest obecnie projektowany.

Badaniami archeologicznymi na trasie budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego (etap II) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej w ciągu drogi krajowej nr 25 objęto 26 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni 1515 arów (ponad 15 hektarów). Prace badacze prowadzono zarówno na etapie przygotowania inwestycji, jak i podczas jej realizacji (na stanowiskach ujawnionych podczas robót budowlanych).

Podczas prac badawczych, zadokumentowano liczne ślady działalności ludzkiej z przeszłości. Na większości stanowisk przeważała funkcja osadnicza, w związku z powyższym odkryto pozostałości budynków mieszkalnych i gospodarczych, studnie piece i paleniska. Oprócz śladów życia codziennego badaniami objęto także materialne ślady życia duchowego, w tym zwyczajów pogrzebowych. Najcenniejsze znaleziska wiążą się z cmentarzyskiem ciałopalnym w m. Wtórek. Odkryto tam 165 grobów popielnicowych, często w obstawie kamiennej.

Wyposażenie grobów stanowiły dary grobowe: gliniane naczynia, metalowe (żelazne i brązowe) szpile, bransolety, naszyjniki, noże, tarczki guzikowate, kółka i zwoje spiralne z drutu oraz wyroby krzemienne i kamienne. Pozostałości osady na stanowisku Wtórek st. 6 kryły również znaleziska zwracające szczególną uwagę opinii publicznej, a mianowicie dwa skarby zawierające łącznie 106 monet rzymskich. Szczególną uwagę należy zwrócić również na obiecujące wyniki badań osady przygrodowej z początków Państwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Zródło: Oddział GDDKiA Poznań

Wybudujemy więcej dróg w ramach PBDK

12 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Zmieniony dokument dokonuje priorytetyzacji drogowych zadań inwestycyjnych, z uwzględnieniem nowego limitu dostępnego na inwestycje realizowane na sieci dróg krajowych.

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z 20 czerwca 2017 r. limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych został zwiększony ze 107 mld zł do 135 mld zł. Jednocześnie minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk został zobowiązany do przedstawienia do końca roku listy inwestycji, których budowa zostanie sfinansowana w ramach podwyższonego o 28 mld zł limitu. Zobowiązanie to zostało już wypełnione.

– Zwiększony limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych pozwala na realizację nowych, nieujętych w dotychczasowym limicie odcinków dróg ekspresowych i autostrad, szczególnie w Polsce Wschodniej. Chodzi przede wszystkim o drogę ekspresową S19, stanowiącą istotny element międzynarodowego korytarza transportowego Via Carpatia. Co szczególnie ważne, zaktualizowany PBDK zabezpiecza finansowanie – 27,4 mld zł – na cały ten ciąg – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Oprócz tego do listy inwestycji dodano zadania wspierające korytarz Via Carpatia, takie jak autostrada A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej oraz droga ekspresowa S17 Piaski – Hrebenne (granica polsko-ukraińska).

Mapa przebiegu Via Carpatia

Lista kluczowych projektów została uzupełniona o zadania stanowiące dopełnienie ciągów drogowych – m.in. S3 Świnoujście – Troszyn, S17 w. Drewnica – w. Zakręt, S52 Północna Obwodnica Krakowa, S74 Przełom/Mniów – Kielce. W ramach limitu 135 mld zł powstaną również nowe obwodnice w ciągach dróg krajowych, m.in. obwodnica Olesna S11, obwodnica Chełma S12, obwodnica Opatowa dk 9/S74, obwodnica Nowego Sącza i Chełmca dk 28 czy obwodnica Poręby i Zawiercia dk 78.

Na mapie kolorem niebieskim zaznaczono zadania, które planowane są do realizacji w ramach nowego limitu finansowego. Wraz z oszczędnościami uzyskiwanymi podczas rozstrzygania postępowań przetargowych, na listę będą trafiać kolejne zadania.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Uchwała nr 105/2017 Rady Ministrów z 12 lipca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)” (PDF 2.86 MB)

Zródło: Ministerstwo Infrasrtruktury i Budownictwa

Samorządowy protest w sprawie S11

20170517_122400
20170517_120405
20170517_115055
20170517_114636
20170517_105707
20170517_105411
20170517_105358
20170517_105303
20170517_104956
20170517_104942
previous arrow
next arrow
20170517_122400
20170517_120405
20170517_115055
20170517_114636
20170517_105707
20170517_105411
20170517_105358
20170517_105303
20170517_104956
20170517_104942
previous arrow
next arrow

XI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”

W dniu 17.05.2017r. przy okazji XI Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia  Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” zorganizowano symboliczny protest na skrzyżowaniu DK10 i DK11 w Pile.

„Nasze stowarzyszenie w założeniach ma realizację drogi ekspresowej S11. Staramy się ten cel osiągnąć różnymi metodami i przedsięwzięciami. Jako że wykorzystaliśmy już wszystkie formalne możliwości postanowiliśmy, że dzisiaj w dniu walnego zgromadzenia – które odbywa się w Pile – taką formą protestu okażemy nasze niezadowolenie z tego, iż postęp prac nad drogą S11 jest bardzo słaby. Spotykamy się i nie mamy sobie nic do powiedzenia, bo w sprawie budowy S11 nie dzieje się nic pozytywnego. Inwestycje, które są realizowane, czyli obwodnica Jarocina, Ostrowa czy Kępna, to ważne sprawy i my się z nich cieszymy. Ale to jest za mało. Nie są rozwiązane sprawy najważniejsze na tej części jedenastki, to znaczy obwodnica Piły i Ujścia oraz obwodnica Obornik. Chcemy, żeby ta droga była priorytetowa, a nie odkładana w czasie.” – mówi Wojciech Jankowiak, Prezes Stowarzyszenia.

 

Następnie protestujący udali się na obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia do budynku InvestParku w Pile. Po zakończeniu części dotyczącej działalności statutowej stowarzyszenia miały miejsce wystąpienia przedstawicieli GDDKiA, głos zabrali również zaproszeni goście między innymi: Maria Małgorzata Janyska Poseł na Sejm RP oraz Tomasz Ławniczak  Poseł na Sejm RP. Na zakończenie obrad jednogłośnie przyjęto apel w sprawie intensyfikacji prac związanych z budową drogi ekspresowej S 11 skierowany do Premier Rządu RP oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

 

Apel do pobrania >>

 

W celu bliższego zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia „Droga S11” proszę zajrzeć na stronę internetową: https://droga-s11.pl

 

 

 

Otwarcie wiaduktu nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 11 w Pile

GDDKiA informuje, że w najbliższy piątek tj. 7 października br. w godzinach wieczorno-nocnych nastąpi otwarcie wiaduktu drogowego nad torami PKP, w ciągu drogi krajowej nr 11 w Pile. Remont obiektu polegał na m.in. pracach rozbiórkowych, wykonaniu: wzmocnień podpór całego obiektu, dylatacji, odwodnienia, nawierzchni, montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia. Koszt remontu to ponad 8 mln zł.

Zródło: Oddział GDDKiA Poznań

Zakończył się remont na dk 11 w Nowym Mieście

GDDKiA informuje, że zakończył się remont mostu na Nowym Mieście nad Wartą, w ciągu drogi krajowej nr 11 pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem, rozpoczęty na początku czerwca 2016 r. Remont przeprowadzono w celu poprawy nośności mostu, który polegał na wzmocnieniu dźwigarów głównych, sprężeniu ich kablami zewnętrznymi, ponadto wykonano wyrównanie i wymianę nawierzchni. Wykonawcą inwestycji była firma INTOP Warszawa Sp. z o.o, która przeprowadziła remont za kwotę ponad 2,5 mln zł. brutto.

Zródło: Oddział GDDKiA Poznań

Samorządy zabiegają o powstanie S11

Samorządy zabiegają o powstanie S11
DSC02487
DSC02485
DSC02492
DSC02499
DSC02514
DSC02497
DSC02487
DSC02485
DSC02476
DSC02514
DSC02503
previous arrow
next arrow
Samorządy zabiegają o powstanie S11
DSC02487
DSC02485
DSC02492
DSC02499
DSC02514
DSC02497
DSC02487
DSC02485
DSC02476
DSC02514
DSC02503
previous arrow
next arrow

X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” odbyło się 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu DK 11, będących członkami Stowarzyszenia. Województwo Wielkopolskie reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia.
Podczas obrad Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz wskazał, jakie działania zostały podjęte w sprawie budowy drogi S11 w 2015 roku. Po wysłuchaniu sprawozdania przyjęto uchwałę udzielającą Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2015. Ponadto Wicemarszałek Jankowiak przedstawił plan działania Zarządu w 2016 r., uwzględniający m.in. aktywne włączenie się Stowarzyszenia w konsultacje społeczne prowadzone w związku z przygotowaniem dokumentów administracyjnych do budowy poszczególnych odcinków drogi S11 oraz udział przy rozwiązywaniu problemów związanych z budową trasy.

Podczas zebrania przedstawiciele GDDKiA ze Szczecina, Poznania i Opola, którzy udzielili informacji o postępie prac i przygotowaniu inwestycji budowy drogi ekspresowej S11 oraz przedstawili wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015. Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025), określającym plany związane z realizacją inwestycji drogowych wpisanych zostało sześć odcinków drogi, tj. Koszalin-Szczecinek, Szczecinek-Piła, Piła-Poznań, Kórnik-Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski- Kępno, Kępno-A1, a także siedem obwodnic leżących w jej ciągu.

Przedstawiciele firmy tworzącej nawigację samochodową zaprezentowali także analizy porównawcze i wyniki badania, z których wynika, że po uwzględnieniu m.in. takich czynników jak: komfort jazdy, ilość zdarzeń drogowych, liczba pojazdów oraz średnia prędkość i czas pokonywanej trasy, przebudowa i modernizacja DK 11 do parametrów drogi ekspresowej jest niezbędna.

Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie powstało w lipcu 2006 r. w Koszalinie podczas konferencji pn. „S11 – droga nad morze”. Celem Stowarzyszenie jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej o łącznej długości ok. 550 km przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. Stowarzyszenie głosem województw, powiatów i gmin – łącznie jest to 59 jednostek samorządu terytorialnego – wskazuje, że przebudowa ta ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu konkurencyjności lokalnych ośrodków gospodarczych i tym samym zapobiegnie peryferyzacji znaczących obszarów i umożliwi ich pomyślny rozwój. W konsekwencji realizacja S11 warunkuje konkurencyjność gospodarczą regionów i spójność transportową Polski w układzie południkowym oraz znacząco wzmocni spójność społeczną i przestrzenną kraju. Inwestycja ta ma również kapitalne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym newralgicznym ciągu komunikacyjnym.

Zakończył się remont autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim

W dniu 25 czerwca, zgodnie z planowanym terminem zakończył się remont autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłami Konin Wschód – Koło długości ponad 13 km oraz drogi ekspresowej S11 na odcinku pomiędzy węzłem Kórnik Północ a Kórnik Południe długości ponad 2,5 km. W obydwóch przypadkach remont polegał na wymianie warstwy ścieralnej oraz częściowym remoncie warstwy wiążącej. Koszt remontów to ponad 24 mln zł.

Zródło: Oddział GDDKiA Poznań

Ostrów Wielkopolski

Zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 11 w Jarocinie

W związku z budową obwodnicy Jarocina nastąpi zmiana organizacji ruchu na drodze krajowej nr 11 w miejscowości Jarocin na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą na Dobrzycę a rondem na wysokości stacji Orlen. .Kierowcy będą poruszali się po nowo wybudowanej drodze tymczasowej, ponieważ na drodze krajowej nr 11 będą prowadzone prace polegające na budowie nowego skrzyżowania (ronda) na drodze krajowej nr 11. Na odcinku tym będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 40 km/h. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca roku.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Piła

Remont drugiej nitki wiaduktu nad linią PKP w Pile

Trwa remont wiaduktu nad linią PKP w Pile w ciągu drogi krajowej nr 11 . Na nitce południowej od strony dworca odbywa się ruch dwukierunkowy, prawa północna jest remontowana. Podczas prowadzenia prac remontowych ujawniły się spore rozbieżności dokumentacji projektowej ze stanem rzeczywistym co skutkowało koniecznością zmiany technologii, która wydłużyła czas remontu związany z wymianą łożysk.
Ponadto okazało się, że stan większości podpór, po zdjęciu wierzchniej warstwy betonu jest dużo gorszy niż zakładano, co skutkowało również wydłużeniem czasu ich remontu.
W efekcie końcowy termin realizacji został wydłużony do połowy września bieżącego roku.

Remont obejmuje m. in. prace rozbiórkowe, wykonanie: wzmocnień podpór całego obiektu, dylatacji, odwodnienia, nawierzchni , robót nawierzchniowych, montaż: urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia. Koszt remontu wynosi ponad 8 mln zł.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Jarocin

Umowa na dofinansowanie budowy obwodnicy Jarocina i Ostrowa Wielkopolskiego podpisana

2 czerwca br. została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków unijnych dla budowy obwodnicy Jarocina oraz II etap Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S11 na terenie województwa wielkopolskiego.
Komisja Europejska zasili realizację projektu kwotą ponad 408 mln zł. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi ponad 664 mln zł. Przedsięwzięcie obejmuje budowę ponad 13 km II etapu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego oraz ponad 13 km obwodnicy Jarocina w ciągu S11. Zadania będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Planowany termin zakończenia budowy dla obydwóch zadań to III kwartał 2017 r.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Nowe Miasto

Remont mostu w Nowym Mieście nad Wartą w ciągu DK11

W związku z rozpoczętym remontem mostu w Nowym Mieście nad Wartą w ciągu drogi krajowej nr 11 pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem informujemy, że na chwilę obecną na obiekcie nie ma utrudnień dla kierowców gdyż prace prowadzone są pod obiektem.
Ekspertyza przeprowadzona w ubiegłym roku przez Politechnikę Poznańską wykazała że most został zakwalifikowany do klasy obciążeń „ C” co oznacza, że tiry o masie 42 tony na jednym przęśle wyczerpują nośność mostu. Ponieważ struktura ruchu na tym odcinku drogi nr 11 jest zaliczona do ruchu bardzo ciężkiego, sytuacje takie w których następuje wyczerpanie nośności projektowej powtarzają się z dużą częstotliwością. Ponadto z prowadzonego przez nas monitoringu ciężaru przejeżdżających przez most pojazdów wynika, że po moście poruszają się bez zezwolenia pojazdy których ciężar przekracza nawet 70 ton. Konieczne więc stało się podjęcie działań mających na celu utrzymanie wymaganej nośności użytkowej do czasu wybudowania nowej drogi ekspresowej S11.

W tym celu wzmocnione zostaną dźwigary główne mostu poprzez sprężenie ich kablami zewnętrznymi. Operacja ta wymaga wyłączenia ruchu ciężarowego czyli pojazdów powyżej 3,5 tony na sam moment sprężenia. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące objazdu dla pojazdów ciężarowych pomiędzy Wykonawcą, Nadzorem a Zarządem Dróg Wojewódzkich. Najprawdopodobniej będzie to objazd przez Śrem. W drugiej fazie remontu, na etapie układania masy bitumicznej, ruch będzie odbywał się wahadłowo. Obecnie Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze związane z montażem rusztowania pod obiektem mostowym żeby natychmiast po uzgodnieniu organizacji ruchu rozpoczął się remont, który planowany jest do 15 sierpnia br. Wykonawcą jest firma INTOP Warszawa sp. z o.o., która przeprowadzi remont za ponad 2,5 mln zł brutto.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Obwodnica Kołobrzegu – powstaje most na rzece Parsęta

W ramach realizacji kontraktu na zaprojektowanie i budowę odcinka S6 Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie budowany jest kolejny etap obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK nr 11. Wcześniejsze odcinki tej drogi prowadzącej do portu morskiego zrealizowało Miasto Kołobrzeg. GDDKiA wykonuje odcinek od ul. 6 Dywizji Piechoty (DW 162) do ul. Bolesława Krzywoustego (DW163) o długości 1,9 km. Zadanie obejmuję również budowę mostu na rzece Parsęta – na którym obecnie koncentrują się prace, wykonywane są podpory tego obiektu, trwa również wykonywanie dróg technologicznych. Podczas tegorocznych wakacji nie należy się spodziewać większych utrudnień ruchu związanych z budową obwodnicy. Obwodnica Kołobrzegu podobnie jak cała droga S6 na tym odcinku powinna być gotowa w 2019 roku.
Budowana obwodnica Kołobrzegu będzie dwujezdniową drogą klasy GP o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. W ramach zadania powstaną 2 ronda na początku i końcu odcinka, drogi zbiorcze, przepusty, przejście dla małych zwierząt i most na rzece Parsęta. Na tym odcinku ze względu na trudne warunki gruntowe konieczne będzie zastosowanie różnorodnych technik wzmocnienie podłoża (nasyp przeciążający, kolumny żwirowe, kolumny betonowe, pale betonowe). Obecnie ruch na DK 11 dochodzi do portu przez centrum miasta. Realizacja drogi ekspresowej S6 wraz z powstaniem obwodnicy Kołobrzegu pozwoli wyprowadzić z centrum Kołobrzegu ruch z drogi krajowej.

Źródło: Oddział GDDKiA Szczecin

Podsumowanie roku 2015 na zachodniopomorskich drogach krajowych

150 kilometrów nowych dróg w realizacji
W mijającym roku rozpoczęła się realizacja inwestycji drogowych z nowej perspektywy 2014-2023. Rozstrzygnięto przetargi i podpisano umowy na zaprojektowanie i budowę 6 odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina, budowę obwodnicy Wałcza w ciągu drogi S10 oraz zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S11. Łącznie to około 150 km nowych dróg ekspresowych, łączna wartość podpisanych umów przekroczyła 2,9 miliarda złotych. Bliski rozstrzygnięcia jest również przetarg na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi S6 wraz z odcinkiem od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód o długości 20,2 km. Umowa na realizację tej inwestycji powinna zostanie zawarta w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Realizacja powyższych inwestycji zakończy się w latach 2018-2019. Dzięki realizacji drogi S6 znacznie poprawi się komunikacja pomiędzy zachodnią, a wschodnią częścią regionu, obwodnicę zyska drugie pod względem liczby ludności miasto województwa. Kierowcy wygodnie ominą również Wałcz i Szczecinek. Długość dróg ekspresowych w regionie wzrośnie ponad dwukrotnie.

Nowe przetargi na S3, S6, S10 i DK 13
W październiku tego roku zostały ogłoszone przetargi na kolejne kilometry nowych dróg. Postępowania obejmują realizację 3 odcinków drogi S6 łączących Koszalin ze Słupskiem, odcinków drogi S3 od Brzozowa do węzła Rzęśnica, dokończenia realizacji autostrady A6 wraz z przebudową węzła Kijewo, realizacji II jezdni obwodnicy Kobylanki na drodze S10 oraz obwodnicy Przecławia i Warzymic na DK 13. Razem to ponad 90 kilometrów nowych dróg. Umowy na realizację tych zadań powinny zostać podpisane w przyszłym roku, a zakończenie realizacji powinno nastąpić w latach 2019-2020.

Źródło: Oddział GDDKiA Szczecin

Koszalin

Decyzja o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla Obwodnicy Koszalina i Sianowa wydana

Wojewoda Zachodniopomorski wydał dziś decyzję ZRID dla obwodnicy Koszalina i Sianowa na drodze ekspresowej S-6 wraz z odcinkiem S-11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. Tym samym została wydana ostatnia decyzja administracyjna poprzedzająca budowę tej drogi. Decyzja posiada rygor natychmiastowej wykonalności, czyli umożliwia niezwłoczne rozpoczęcie robót. Na początku grudnia zostały otwarte oferty cenowe w przetargu na tą inwestycję. Obecnie trwa sprawdzanie złożonych przez wykonawców ofert cenowych, następnie zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Po upływie terminu na odwołania lub ewentualnym ich rozstrzygnięciu przez Krajową Izbę Odwoławczą rozpocznie się kontrola uprzednia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończniu będzie możliwe podpisanie umowy na realizację obwodnicy i rozpoczęcie przez wykonawcę prac budowlanych. Droga powinna zostać oddana do ruchu w drugiej połowie 2018 roku.
Obwodnica Koszalina i Sianowa będzie miała długość 20,12 km. Droga ta wyprowadzi z Koszalina – drugiego pod względem liczby ludności miasta w województwie zachodniopomorskim ruch tranzytowy w ciągu drogi krajowej nr 6. Obwodnica będzie miała parametry dwujezdniowej drogi ekspresowej. W ramach inwestycji powstanie 5 węzłów drogowych, wiadukty, mosty, przejścia dla zwierząt. Obwodnica jest kontynuacją odcinków drogi S6 od Goleniowa do Koszalina o łącznej długości niemal 120 km, dla których podpisano już umowy na realizację.

Źródło: Oddział GDDKiA Szczecin

Kępno

19 wykonawców zainteresowanych budową II odcinka obwodnicy Kępna

19 firm i konsorcjów złożyły wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na zaprojektowanie i zbudowanie II odcinka obwodnicy Kępna od istniejącego węzła „KĘPNO – KRĄŻKOWY” do istniejącej DK 11.(dł. ok. 7,0 km). Do drugiego etapu przetargu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Do drugiego etapu przetargu zaproszeni zostaną wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w treści ogłoszenia o zamówieniu, m.in. pod kątem posiadanego potencjału kadrowego, zdolności ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni także zdolność wykonawców do należytego wykonania zamówienia, a w szczególności do jego wiedzy i doświadczenia. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie 3 kryteriów: cena, termin realizacji i okres gwarancji.

Zrealizowana inwestycja umożliwi wjazd i zjazd z nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 w kierunku Poznania i Bytomia omijając po wschodniej stronie miejscowości Kępno oraz Baranów. Umożliwi również wjazd i zjazd na drogę S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia. Poprawi także w znaczący sposób sytuację związaną z przebiegiem ruchu tranzytowego przez miasto Kępno.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Szczecinek

Ogłoszono przetargi na opracowania projektowe dla drogi ekspresowej S11 i drogi krajowej nr 25

W dniu 22-10-2015r. GDDKiA ogłosiła przetargi na:
​​ Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na następujących odcinkach: Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki​, Oborniki- Poznań wraz z obwodnicą Obornik , Kórnik – Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielopolski – Kępno o łącznej długości ponad 270 km;
oraz
​ Opracowanie projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 klasy GP na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin o długości 64 km.

Postępowania zostaną przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z dwóch etapów:
– etap I, który jest obecnie ogłoszony. Jest to tzw. wstępna kwalifikacja Wykonawców, podczas której składają oni wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
– etap II – zaproszenie wybranych Wykonawców do składania ofert.
Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadań.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Podpisanie umowy z wykonawcą obwodnicy Kępna

W dniu 7 października 2015 roku w opolskim Oddziale GDDKiA podpisana została umowa na budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S 11 (odcinek I tzn. północny odcinek obwodnicy m. Kępno od istniejącej DK11 do węzła „KĘPNO – KRĄŻKOWY”. ).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dwujezdniowej obwodnicy o długości blisko 4,5 km od istniejącej drogi krajowej nr 11 do węzła „Kępno-Krążkowy” wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy. Przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz budowę powierzył opolskiemu Oddziałowi Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad.
Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą obwodnicy jest „Budimex” S.A., który podjął się zrealizować kontrakt za kwotę 66 022 710 złotych.
Obwodnica pozwoli skomunikować od północy drogę krajową nr 11 z trasą S8 biegnącą w kierunku Wrocławia i Warszawy, jednocześnie spowoduje wyprowadzenie części ruchu tranzytowego odbywającego się obecnie DK 11 przez Kępno. Budowa obwodnicy ma się zakończyć pod koniec roku 2018.

ZADANIE OBEJMUJE:
• optymalizacja projektu ok. 4,5 km drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą
• uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń
• wybudowanie I odcinka obwodnicy miejscowości Kępno
• przebudowę dróg innych kategorii
• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania nowego odcinka drogi ekspresowej S11
• przebudowę sieci uzbrojenia terenu
Droga ekspresowa S11 będzie powiązana z istniejącą siecią dróg poprzez następujące węzły:
węzeł „KĘPNO – PÓŁNOC” – połączenie z DK11,
węzeł „KĘPNO – KRĄŻKOWY” – połączenie z S8

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę II odcinka obwodnicy Kępna

przetarg-kepno

GDDKiA ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i budowę II odcinka obwodnicy Kępna w ciągu S11. tzn. południowy odcinek obwodnicy m. Kępno od istniejącego węzła „KĘPNO – KRĄŻKOWY” do istniejącej DK 11.

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z dwóch etapów tj. etapu I, który jest obecnie ogłoszony i jest to tzw. wstępna kwalifikacja wykonawców podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział GDDKiA w Poznaniu) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert i to będzie II etap postępowania. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

Termin składania wniosków to 10.11.2015 r. godz. 11.30. GDDKiA wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały ukończone w ciągu 37 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie w/w odcinka oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Zrealizowana inwestycja umożliwi wjazd i zjazd z nowo wybudowanej drogi ekspresowej S8 w kierunku Poznania i Bytomia omijając po wschodniej stronie miejscowości Kępno oraz Baranów. Umożliwi również wjazd i zjazd na drogę S8 w kierunku Warszawy i Wrocławia. Poprawi także w znaczący sposób sytuację związaną z przebiegiem ruchu tranzytowego przez miasto Kępno.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań