Galeria - Samorządy zabiegają o powstanie S11

Samorządy zabiegają o powstanie S11
DSC02487
DSC02485
DSC02492
DSC02499
DSC02514
DSC02497
DSC02487
DSC02485
DSC02476
DSC02514
DSC02503
previous arrow
next arrow
Samorządy zabiegają o powstanie S11
DSC02487
DSC02485
DSC02492
DSC02499
DSC02514
DSC02497
DSC02487
DSC02485
DSC02476
DSC02514
DSC02503
previous arrow
next arrow

X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” odbyło się 28 czerwca 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych wzdłuż przebiegu DK 11, będących członkami Stowarzyszenia. Województwo Wielkopolskie reprezentował Wicemarszałek Wojciech Jankowiak, który pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia.
Podczas obrad Wicemarszałek Wojciech Jankowiak przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z pracy Zarządu Stowarzyszenia oraz wskazał, jakie działania zostały podjęte w sprawie budowy drogi S11 w 2015 roku. Po wysłuchaniu sprawozdania przyjęto uchwałę udzielającą Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2015. Ponadto Wicemarszałek Jankowiak przedstawił plan działania Zarządu w 2016 r., uwzględniający m.in. aktywne włączenie się Stowarzyszenia w konsultacje społeczne prowadzone w związku z przygotowaniem dokumentów administracyjnych do budowy poszczególnych odcinków drogi S11 oraz udział przy rozwiązywaniu problemów związanych z budową trasy.

Podczas zebrania przedstawiciele GDDKiA ze Szczecina, Poznania i Opola, którzy udzielili informacji o postępie prac i przygotowaniu inwestycji budowy drogi ekspresowej S11 oraz przedstawili wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu 2015. Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025), określającym plany związane z realizacją inwestycji drogowych wpisanych zostało sześć odcinków drogi, tj. Koszalin-Szczecinek, Szczecinek-Piła, Piła-Poznań, Kórnik-Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielkopolski- Kępno, Kępno-A1, a także siedem obwodnic leżących w jej ciągu.

Przedstawiciele firmy tworzącej nawigację samochodową zaprezentowali także analizy porównawcze i wyniki badania, z których wynika, że po uwzględnieniu m.in. takich czynników jak: komfort jazdy, ilość zdarzeń drogowych, liczba pojazdów oraz średnia prędkość i czas pokonywanej trasy, przebudowa i modernizacja DK 11 do parametrów drogi ekspresowej jest niezbędna.

Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie powstało w lipcu 2006 r. w Koszalinie podczas konferencji pn. „S11 – droga nad morze”. Celem Stowarzyszenie jest doprowadzenie do powstania drogi ekspresowej o łącznej długości ok. 550 km przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie. Stowarzyszenie głosem województw, powiatów i gmin – łącznie jest to 59 jednostek samorządu terytorialnego – wskazuje, że przebudowa ta ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu konkurencyjności lokalnych ośrodków gospodarczych i tym samym zapobiegnie peryferyzacji znaczących obszarów i umożliwi ich pomyślny rozwój. W konsekwencji realizacja S11 warunkuje konkurencyjność gospodarczą regionów i spójność transportową Polski w układzie południkowym oraz znacząco wzmocni spójność społeczną i przestrzenną kraju. Inwestycja ta ma również kapitalne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym newralgicznym ciągu komunikacyjnym.