Galeria - Obrady XVII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”

obradyxviiwalnegozebraniaczstow0066
obradyxviiwalnegozebraniaczstow0048
obradyxviiwalnegozebraniaczstow0050
obradyxviiwalnegozebraniaczstow0075
previous arrow
next arrow

21 czerwca 2022r. odbyło się XVII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”.

Podczas spotkania informację o działalności Stowarzyszenia w 2021r. zaprezentował Prezes Zarządu, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zatwierdziło sprawozdanie finansowe i merytoryczne a Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przedstawiła pozytywny wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za rok 2021, który został jednogłośnie przegłosowany przez zgromadzonych.

Podczas obrad przyjęto również uchwałę w sprawie wysokości rocznych składek na bieżące funkcjonowanie Stowarzyszenia w roku 2023, sposobu ich uiszczania oraz terminów dokonania płatności. Ustalono, że podobnie jak w roku 2022, składki w nadchodzącym roku nie będą pobierane.

Prezes Zarządu odczytał również list od Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, w którym Pan Minister zapewnił, że jednym z najważniejszych priorytetów Ministerstwa jest rozwój infrastruktury transportowej, a w szczególności drogowej, ponieważ sprawna i dobrze funkcjonująca, posiadająca odpowiednie parametry techniczne, stanowi istotny czynnik szeroko rozumianego rozwoju regionów jak i całego kraju. W liście podkreślono również, że wszystkie odcinki drogi ekspresowej S11 w województwie wielkopolskim wskazane w „Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)” znajdują się w przygotowaniu.

Prezes Zarządu, Wicemarszałek Wojciech Jankowiak stwierdził : „pomimo że w ogłoszonym w 2021r . Programie Budowy Dróg Krajowych ( w perspektywie do 2030 roku ) umieszczono inwestycję drogi S11 misja Stowarzyszenia nie uległa wyczerpaniu, gdyż obecnie należy zabiegać o zapewnienie finansowania dla drogi ekspresowej S11 i pilnować aby realizacja tego zadanie nie została odroczona w czasie – na bliżej nieokreśloną przyszłość”.

Źródło: GDDKiA i materiały własne