Galeria - Ogłoszono przetargi na opracowania projektowe dla drogi ekspresowej S11 i drogi krajowej nr 25

W dniu 22-10-2015r. GDDKiA ogłosiła przetargi na:
​​ Opracowania projektowe dla budowy drogi ekspresowej S11 na następujących odcinkach: Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki​, Oborniki- Poznań wraz z obwodnicą Obornik , Kórnik – Ostrów Wielkopolski, Ostrów Wielopolski – Kępno o łącznej długości ponad 270 km;
oraz
​ Opracowanie projektowe dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 klasy GP na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin o długości 64 km.

Postępowania zostaną przeprowadzone w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z dwóch etapów:
– etap I, który jest obecnie ogłoszony. Jest to tzw. wstępna kwalifikacja Wykonawców, podczas której składają oni wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
– etap II – zaproszenie wybranych Wykonawców do składania ofert.
Po wyłonieniu Wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadań.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań