Galeria - Obwodnica Kołobrzegu – powstaje most na rzece Parsęta

W ramach realizacji kontraktu na zaprojektowanie i budowę odcinka S6 Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie budowany jest kolejny etap obwodnicy Kołobrzegu w ciągu DK nr 11. Wcześniejsze odcinki tej drogi prowadzącej do portu morskiego zrealizowało Miasto Kołobrzeg. GDDKiA wykonuje odcinek od ul. 6 Dywizji Piechoty (DW 162) do ul. Bolesława Krzywoustego (DW163) o długości 1,9 km. Zadanie obejmuję również budowę mostu na rzece Parsęta – na którym obecnie koncentrują się prace, wykonywane są podpory tego obiektu, trwa również wykonywanie dróg technologicznych. Podczas tegorocznych wakacji nie należy się spodziewać większych utrudnień ruchu związanych z budową obwodnicy. Obwodnica Kołobrzegu podobnie jak cała droga S6 na tym odcinku powinna być gotowa w 2019 roku.
Budowana obwodnica Kołobrzegu będzie dwujezdniową drogą klasy GP o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. W ramach zadania powstaną 2 ronda na początku i końcu odcinka, drogi zbiorcze, przepusty, przejście dla małych zwierząt i most na rzece Parsęta. Na tym odcinku ze względu na trudne warunki gruntowe konieczne będzie zastosowanie różnorodnych technik wzmocnienie podłoża (nasyp przeciążający, kolumny żwirowe, kolumny betonowe, pale betonowe). Obecnie ruch na DK 11 dochodzi do portu przez centrum miasta. Realizacja drogi ekspresowej S6 wraz z powstaniem obwodnicy Kołobrzegu pozwoli wyprowadzić z centrum Kołobrzegu ruch z drogi krajowej.

Źródło: Oddział GDDKiA Szczecin