Galeria - XIX Walne Zebranie Członków Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”

xix_walne_zebranie_s11_21_05_2024

W dniu 21 maja 2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości 34 odbyło się XIX Walne Zebranie Członków Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”.

Tematami XIX Walnego Zebrania były wybory nowych władz Stowarzyszenia, zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2023 rok oraz zmiana Statutu i Regulaminów (w tym wprowadzenie zebrań w trybie zdalnym).

Prezesem Stowarzyszenia został wybrany ponownie Pan Marszałek Wojciech Jankowiak, a pozostałymi członkami Zarządu zostali: Pan Tomasz Sobieraj – Prezydent Koszalina, Pan Mariusz Wiśniewski – Wiceprezydent Poznania, Pan Marek Zdunek – Wicestarosta Pleszewski, Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las, Pan Ernest Iwańczuk – Starosta Średzki i Pan Wiesław Schreiber – Wójt Gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Pan Dariusz Boberski – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Chodzieży, Pani Iwona Sobania – Burmistrz Byczyny i Pani Ewa Winkowska – Burmistrz Jastrowia.