Galeria - Decyzja ZRID dla drogi ekspresowej S11 Bobolice – Szczecinek

JestdecyzjaZRIDdladrogiekspresowejS11Bobolice-Szczecinek_29_11_2022d
JestdecyzjaZRIDdladrogiekspresowejS11Bobolice-Szczecinek_29_11_2022c
JestdecyzjaZRIDdladrogiekspresowejS11Bobolice-Szczecinek_29_11_2022b
JestdecyzjaZRIDdladrogiekspresowejS11Bobolice-Szczecinek_29_11_2022a
previous arrow
next arrow

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S11 Bobolice – Szczecinek, o dł. 24,3 km. Wraz z wydaniem tej decyzji rozpoczyna się procedura odszkodowawcza za grunty przejęte pod drogę. Odcinek Bobolice – Szczecinek połączy budowane obecnie odcinki Koszalin – Bobolice (będą gotowe w przyszłym roku) i obwodnicę Szczecinka (oddaną do ruchu w 2019 r.). Będzie to ostatni fragment S11 budowany w województwie zachodniopomorskim. Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2023-2026. Odcinek ten znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku.

Decyzja środowiskowa dla drogi S11 na terenie województwa zachodniopomorskiego została uzyskana już w 2011 roku. Ale dla odcinka Bobolice – Szczecinek dalsze prace przygotowawcze mogły ruszyć dzięki decyzjom Ministra Infrastruktury z 2017 roku przyznającym finansowanie na opracowanie dokumentacji. W 2018 roku podpisano umowę z firmą Transprojekt Gdański o wartości 6 mln zł na opracowanie Koncepcji programowej wraz z projektem budowlanym. W ubiegłym roku dokumentacja została zakończona i złożono wniosek o wydanie decyzji ZRID.

Źródło: GDDKiA i materiały własne