Galeria - Umowa na odcinek S-11 Oborniki-Poznań podpisana

obwodnica_Obornik_03072024

W dniu 3 lipca 2024 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S11 na odcinku Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Inwestycję o długości ponad 22 km zrealizuje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Wartość umowy to ponad 853 mln zł.

Budowa ponad 22-kilometrowego odcinka zapisana jest w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku i prowadzona będzie w formule Projektuj i buduj. Wykonawca ma 10 miesięcy na opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zakłada się, że jej procedowanie zajmie siedem miesięcy, a na prace w terenie przypadną kolejne 22 miesiące. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Budowa w terenie powinna rozpocząć się pod koniec 2025 r. Przy sprawnym przebiegu całego procesu administracyjno-budowlanego kierowcy z nowej trasy skorzystają w II kwartale 2028 r.

Droga ekspresowa będzie przebiegać po wschodniej stronie miejscowości Rożnowo, Kowanowo, Oborniki, Ocieszyn i Świerkówki oraz po stronie zachodniej miejscowości Łukowo, Gołaszyn i Chludowo. Ominie tereny Natura 2000 znajdujące się w okolicy rzeki Warty. Na wysokości Obornik zbudowany zostanie nowy most, który zapewni bezpieczną przeprawę przez Wartę w ciągu S11. Odcinek włączy się do istniejącego już węzła Poznań Północ i zachodniej obwodnicy Poznania. Inwestycja przewiduje m.in.: budowę odcinka drogi ekspresowej o przekroju (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu), budowę węzłów drogowych: Oborniki oraz Chludowo, budowę dróg/dodatkowych jezdni do obsługi ruchu z terenów przyległych do pasa drogowego, przebudowę/budowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę 38 obiektów inżynierskich, budowę miejsc obsługi podróżnych Oborniki Wschód oraz Oborniki Zachód, budowę Obwodu Utrzymania Drogowego.

Droga Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik stanowi fragment drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg – Poznań, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego, w tym o znaczeniu obronnym. Zapewnia dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku i jednocześnie dogodny dojazd do Szczecina.