Galeria - Podpisanie umowy z wykonawcą obwodnicy Kępna

W dniu 7 października 2015 roku w opolskim Oddziale GDDKiA podpisana została umowa na budowę obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S 11 (odcinek I tzn. północny odcinek obwodnicy m. Kępno od istniejącej DK11 do węzła „KĘPNO – KRĄŻKOWY”. ).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dwujezdniowej obwodnicy o długości blisko 4,5 km od istniejącej drogi krajowej nr 11 do węzła „Kępno-Krążkowy” wybudowanego w ramach budowy drogi ekspresowej S8 Syców – Kępno – Wieruszów – Walichnowy. Przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz budowę powierzył opolskiemu Oddziałowi Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad.
Wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą obwodnicy jest „Budimex” S.A., który podjął się zrealizować kontrakt za kwotę 66 022 710 złotych.
Obwodnica pozwoli skomunikować od północy drogę krajową nr 11 z trasą S8 biegnącą w kierunku Wrocławia i Warszawy, jednocześnie spowoduje wyprowadzenie części ruchu tranzytowego odbywającego się obecnie DK 11 przez Kępno. Budowa obwodnicy ma się zakończyć pod koniec roku 2018.

ZADANIE OBEJMUJE:
• optymalizacja projektu ok. 4,5 km drogi ekspresowej wraz z całą infrastrukturą
• uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń
• wybudowanie I odcinka obwodnicy miejscowości Kępno
• przebudowę dróg innych kategorii
• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z oddaniem do użytkowania nowego odcinka drogi ekspresowej S11
• przebudowę sieci uzbrojenia terenu
Droga ekspresowa S11 będzie powiązana z istniejącą siecią dróg poprzez następujące węzły:
węzeł „KĘPNO – PÓŁNOC” – połączenie z DK11,
węzeł „KĘPNO – KRĄŻKOWY” – połączenie z S8

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań