Galeria - Złożyliśmy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla S11 Kórnik – Jarocin

Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022e
Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022d
Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022c
Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022b
Zlozylismy_wniosek_o_wydanie_decyzjisrodowiskowej_dla_S11_Kornik-Jarocin19_12_2022a
previous arrow
next arrow

Ruszył kolejny etap przygotowań do budowy 36-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 Kórnik – Jarocin. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu (RDOŚ) złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU). Efektem końcowym przeprowadzonego postępowania administracyjnego będzie zatwierdzenie przebiegu nowej drogi ekspresowej. Zweryfikowana została dokumentacja projektowa, w tym również analiza wielokryterialna. W oparciu o kryteria środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i techniczne został wskazany najkorzystniejszy wariant przebiegu przyszłej trasy, oznaczony jako wariant 4 (kolor granatowy). We wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej skierowanym do RDOŚ wskazano go jako preferowany. W preferowanym rozwiązaniu trasa ma długość 36,6 km i przebiega przez powiat poznański – gmina Kórnik, powiat średzki – gminy Środa Wielkopolska, Zaniemyśl, Krzykosy i Nowe Miasto nad Wartą, oraz powiat jarociński – gminę Jarocin. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dostępność do niej będzie możliwa poprzez projektowane węzły drogowe Środa Wielkopolska, Miłosław, Nowe Miasto oraz istniejące – Kórnik Południe oraz Mieszków. Długość przyszłej S11 w woj. wielkopolskim to ponad 350 km, z czego obecnie funkcjonuje pięć odcinków o łącznej długości ok. 80 km (cztery w okolicy Poznania łączące się z A2 oraz trzy obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna). Dla pozostałej części trasy, podzielonej na siedem odcinków, prowadzone są prace przygotowawcze. Dla odcinka Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik uzyskano już DŚU, a trzy: Szczecinek – Piła, Ujście – Oborniki oraz Ostrów Wielkopolski – Kępno są w trakcie uzyskiwania decyzji. Dla kolejnych dwóch (Piła – Ujście,  Jarocin – Ostrów Wielkopolski) wnioski o wydanie DŚU planuje się złożyć w najbliższym czasie.

Źródło: GDDKiA i materiały własne