Galeria - Remont drugiej nitki wiaduktu nad linią PKP w Pile

Trwa remont wiaduktu nad linią PKP w Pile w ciągu drogi krajowej nr 11 . Na nitce południowej od strony dworca odbywa się ruch dwukierunkowy, prawa północna jest remontowana. Podczas prowadzenia prac remontowych ujawniły się spore rozbieżności dokumentacji projektowej ze stanem rzeczywistym co skutkowało koniecznością zmiany technologii, która wydłużyła czas remontu związany z wymianą łożysk.
Ponadto okazało się, że stan większości podpór, po zdjęciu wierzchniej warstwy betonu jest dużo gorszy niż zakładano, co skutkowało również wydłużeniem czasu ich remontu.
W efekcie końcowy termin realizacji został wydłużony do połowy września bieżącego roku.

Remont obejmuje m. in. prace rozbiórkowe, wykonanie: wzmocnień podpór całego obiektu, dylatacji, odwodnienia, nawierzchni , robót nawierzchniowych, montaż: urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oświetlenia. Koszt remontu wynosi ponad 8 mln zł.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań