Galeria - Nowy członek Stowarzyszenia

Do Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11” przystąpił kolejny powiat. W dniu 05.10.2018r.
Zarząd naszego Stowarzyszenia uchwałą nr 3/X/2018 przyjął jako członka zwyczajnego Powiat Złotowski.