Galeria - Wielkopolski Zespół Parlamentarny

W dniu 21 listopada 2023r. został powołany  Wielkopolski Zespół Parlamentarny, do którego należą posłowie i senatorowie z regionu wielkopolskiego.

Przewodniczącym Zespołu jest Pan Piotr Głowski.

Wiceprzewodniczącymi zostali :

  • Marcin Bosacki
  • Andrzej Grzyb
  • Adam Luboński
  • Ewa Matecka
  • Tomasz Piotr Nowak

Funkcję sekretarza Zespołu pełni Pani Maria Małgorzata Janyska.

Pełna lista obecnego składu osobowego znajduje się poniżej w linku:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=SKLADZESP&Zesp=943

W dniu 20 grudnia 2023 r. odbyło się w Sejmie posiedzenie Wielkopolskiego Zespołu Parlamentarnego, którego głównym tematem była bieżąca informacja o stanie budowy oraz planach dotyczących drogi S11.

Poniżej link do spotkania:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm10.nsf/transmisja.xsp?documentId=E5AADDE50E866F20C1258A7D00515926&symbol=TRANSMISJA_ARCH&info=T

Ponadto na powyższym posiedzeniu została przedstawiona przez GDDKiA prezentacja dotycząca aktualnego stanu z postępu prac nad powstaniem drogi S11. Poniżej udostępniamy prezentację:

https://orka.sejm.gov.pl/opinie10.nsf/nazwa/943_20231220/$file/943_20231220.pdf