Galeria - Coraz bliżej do realizacji kolejnych odcinków S11 na południe od Kępna

Kepno_05_03_2024_sm

W ubiegłym roku oddano do ruchu obwodnicę Olesna – blisko 25 km drogi ekspresowej S11. Niebawem podpisane zostaną umowy na budowę kolejnych odcinków, blisko 46 km tej trasy, które połączą obwodnice Kępna i Olesna.

Dla dwóch z trzech odcinków najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Polaqua i o od podpisania umowy dzieli tylko otrzymanie pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Na trzeci odcinek jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum firm Kobylarnia (lider) i Mirbud. Od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszono 31 sierpnia 2023 r. W trakcie postępowania wpłynęło 2475 pytań od wykonawców, na które udzielono odpowiedzi. Potencjalni wykonawcy pozyskane informacje mogli wykorzystać do skalkulowania swoich ofert. Otwarcie ofert nastąpiło 21 listopada 2023 r. Ocenę złożonych ofert przeprowadzono według dwóch kryteriów – ceny (60 proc.) oraz kryteriów pozacenowych dotyczących przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, a także na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (łącznie 40 proc.). W przetargu na odcinek od końca obwodnicy Kępna do Siemianic, o długości 12,5 km, wpłynęło dziewięć ofert. Najkorzystniejsza okazała się oferta firmy Polaqua, o wartości 375 650 011 zł przy budżecie GDDKiA na realizację tego odcinka na kwotę 500 837 272,99 zł. Ofertę tej samej firmy, spośród złożonych ośmiu, wskazano jako najkorzystniejszą w przetargu na realizację odcinka Siemianice – Gotartów o długości 22,7 km. Wartość tej oferty to 523 152 279 zł, przy budżecie wynoszącym 795 413 054,10 zł. Jeden z konkurentów złożył odwołanie od rozstrzygnięcia, jednak Krajowa Izba Odwoławcza w całości je odrzuciła. Dla obu odcinków trwa kontrola uprzednia Prezesa Zamówień publicznych. Po jej zakończeniu będzie można podpisać wiosną br. umowę na realizację inwestycji w systemie Projektuj i buduj, z czasem realizacji 39 miesięcy (bez okresów zimowych, 16 grudnia – 15 marca, w trakcie prac budowlanych). Na trzeci odcinek, Gotartów – początek obwodnicy Olesna o długości 10,5 km, również wpłynęło osiem ofert. Tym razem jako najkorzystniejszą wskazano ofertę konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość to 464 941 426,57 zł, przy kosztorysie GDDKiA 567 599 363,89 zł. Od tego rozstrzygnięcia wpłynęło odwołanie do KIO.

Zaplanowana inwestycja obejmuje zaprojektowanie budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 45,8 km, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Inwestycję podzielona na trzy krótsze odcinki realizacyjne:

  • koniec obwodnicy Kępna – Siemianice (12,5 km),
  • Siemianice – Gotartów (22,7 km),
  • Gotartów – początek obwodnicy Olesna (10,5 km).

Jej początkowy fragment zlokalizowany będzie na terenie woj. wielkopolskiego (na długości ok. 12 km), łącząc się z oddaną do ruchu 16 sierpnia 2021 r. obwodnicą Kępna (II etap). Kolejna, niemal 3-kilometrowa część trasy, zlokalizowana będzie na terenie woj. łódzkiego. 31 km drogi przebiegać będzie na terenie woj. opolskiego, przez gminy Byczyna, Kluczbork i Lasowice Wielkie. Koniec tego odcinka połączy się z oddaną niedawno do użytku obwodnicą Olesna.

Dwujezdniowa trasa na znacznej długości zostanie poprowadzona nowym śladem. Przewidziano na niej budowę kilkudziesięciu obiektów inżynierskich, w tym przejść dla zwierząt. Na całym prawie 46 km odcinku zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych: Siemianice, Byczyna, Kluczbork Północ oraz Kluczbork Południe. Za węzłem Kluczbork Północ planowana jest lokalizacja Miejsc Obsługi Podróżnych po obu stronach drogi. W rejonie tego węzła planowana jest również budowa Obwodu Utrzymania Drogi. Inwestycja przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

Źródło: GOV.PL