Galeria - Poznaliśmy najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i budowę drugiej jezdni obwodnicy Kępna

kepno_23_02_2024_a

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i budowę ok. 4 km drugiej jezdni obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11.
Wyłoniony w postępowaniu wykonawca to konsorcjum firm: Mirbud (lider) i Kobylarnia, które złożyło ofertę o wartości nieco ponad 69 mln zł.

Głównym kryterium badania ofert była cena (60 proc.), a pod uwagę były brane również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, a także na obiekty mostowe i ich wyposażenie (łącznie 40 proc.). Wykonawca zadeklarował wydłużenie gwarancji jakości o 5 lat dla obu wskazanych asortymentów. Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy. Wykonawca na zrealizowanie inwestycji w systemie Projektuj i buduj będzie miał 33 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę drugiej około 4-kilometrowej jezdni, jadąc od strony północnej za węzłem Kępno Wschód do węzła Baranów. W ramach inwestycji wykonane zostaną również obiekty pod drugą jezdnię nad drogą powiatową nr 5704P na odcinku Baranów – Jankowy, linią kolejową nr 272 oraz nad rzekami Niesób i Jamica. Inwestycja realizowana będzie w latach 2024-2027 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Źródło: GOV.PL