Galeria - Remont mostu w Nowym Mieście nad Wartą w ciągu DK11

W związku z rozpoczętym remontem mostu w Nowym Mieście nad Wartą w ciągu drogi krajowej nr 11 pomiędzy Środą Wielkopolską a Jarocinem informujemy, że na chwilę obecną na obiekcie nie ma utrudnień dla kierowców gdyż prace prowadzone są pod obiektem.
Ekspertyza przeprowadzona w ubiegłym roku przez Politechnikę Poznańską wykazała że most został zakwalifikowany do klasy obciążeń „ C” co oznacza, że tiry o masie 42 tony na jednym przęśle wyczerpują nośność mostu. Ponieważ struktura ruchu na tym odcinku drogi nr 11 jest zaliczona do ruchu bardzo ciężkiego, sytuacje takie w których następuje wyczerpanie nośności projektowej powtarzają się z dużą częstotliwością. Ponadto z prowadzonego przez nas monitoringu ciężaru przejeżdżających przez most pojazdów wynika, że po moście poruszają się bez zezwolenia pojazdy których ciężar przekracza nawet 70 ton. Konieczne więc stało się podjęcie działań mających na celu utrzymanie wymaganej nośności użytkowej do czasu wybudowania nowej drogi ekspresowej S11.

W tym celu wzmocnione zostaną dźwigary główne mostu poprzez sprężenie ich kablami zewnętrznymi. Operacja ta wymaga wyłączenia ruchu ciężarowego czyli pojazdów powyżej 3,5 tony na sam moment sprężenia. Aktualnie trwają uzgodnienia dotyczące objazdu dla pojazdów ciężarowych pomiędzy Wykonawcą, Nadzorem a Zarządem Dróg Wojewódzkich. Najprawdopodobniej będzie to objazd przez Śrem. W drugiej fazie remontu, na etapie układania masy bitumicznej, ruch będzie odbywał się wahadłowo. Obecnie Wykonawca prowadzi prace przygotowawcze związane z montażem rusztowania pod obiektem mostowym żeby natychmiast po uzgodnieniu organizacji ruchu rozpoczął się remont, który planowany jest do 15 sierpnia br. Wykonawcą jest firma INTOP Warszawa sp. z o.o., która przeprowadzi remont za ponad 2,5 mln zł brutto.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań