Galeria - Poznaliśmy oferty cenowe na opracowania projektowe dla S11 odcinek Kórnik –Ostrów Wielkopolski.

Opublikowano: 27 Listopad 2017

7 Wykonawców  złożyło  oferty cenowe  na  opracowania  projektowe dla S 11 na odcinku Kórnik –Ostrów Wielkopolski . Zamawiający  na realizację tego zadania przeznaczył  kwotę  14 281 209,45  zł brutto.  Większość oferentów zadeklarowała 50 miesięczny termin realizacji.

Przedmiot zamówienia obejmuje etapy: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ), Materiały do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (MdDŚU), Koncepcja Programowa (KP).

Teraz oferty będą weryfikowane pod kątem merytorycznym oraz formalno-prawnym.  Suma punktów przyznanych danej ofercie w kryterium będzie stanowiła o wyborze Wykonawcy. Ten z Wykonawców, którego oferta uzyska największą ilość punktów zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ofert znajdują się w zestawieniu.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań