Galeria - Wybór najkorzystniejszej oferty dla S11 Oborniki – Poznań

oborniki_poznan_20_03_2024_sm2
oborniki_poznan_20_03_2024_sm
previous arrow
next arrow

Konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud złożyło najkorzystniejszą ofertę na realizację 22-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą w II kwartale br.

Przetarg ogłoszono 10 października ubiegłego roku. Wpłynęło osiem ofert. Najniższą, jak się później okazało najkorzystniejszą, złożyło konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość to 853 456 675,21 zł. Głównym kryterium oceny ofert była cena (55 proc.), a pod uwagę brano również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40 proc.) oraz zagospodarowanie pozyskanego destruktu asfaltowego (5 proc.). Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje inwestycję w systemie Projektuj i buduj w okresie 39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy).

Źródło: GOV.PL