Galeria - Zimowe utrzymanie dróg w Wielkopolsce.

zima200826112008003.jpeg
P1030772.jpeg
P1040963_zmianarozmiaru.jpeg
zima200826112008003.jpeg
P1030772.jpeg
P1040963_zmianarozmiaru.jpeg
previous arrow
next arrow

Opublikowano: 24 Listopad 2017

W związku ze zmieniającą się aurą za oknem, a dokładniej mówiąc coraz niższymi temperaturami oraz możliwymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegiem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień związanych ze stanem nawierzchni dróg.

Na drogach zarządzanych przez GDDKiA na terenie województwa wielkopolskiego na dzień dzisiejszy w gotowości jest około 500 jednostek sprzętu, w tym 80  solarek oraz 230 pługów a w magazynach zgromadzono ponad 30 000 ton soli.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada wyłącznie za stan dróg krajowych, ekspresowych i autostrad, techniczne przygotowania do zimy rozpoczyna latem każdego roku. Podczas objazdu tras oceniany jest stan techniczny nawierzchni, poboczy i urządzeń odwadniających. Do podstawowych działań  jakie prowadzą służby drogowe w ramach zimowego utrzymania dróg (ZUD), zalicza się prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych czynnikami atmosferycznymi np. śliskość zimowa oraz opady śniegu.

Wszystkie drogi zarządzane przez GDDKIA objęte są systemem stałego monitorowania. Do prawidłowego prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg niezbędne jest posiadanie wiarygodnej informacji o przewidywanych zmianach warunków atmosferycznych. Wczesne ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych oraz skuteczna profilaktyka zimowa to działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach. Nowoczesna osłona meteorologiczna dróg to wydajne narzędzie wspomagania służb administracji drogowej w walce z zagrożeniami pogodowymi na drogach. Dla prawidłowego prowadzenia prac zimowego utrzymania dróg niezbędna jest dobra znajomość sytuacji na drogach, w czym pomocna jest informacja o stanie pogody i kierunkach jej zmian.  Poznański Oddział GDDKiA korzysta z profesjonalnych prognoz pogody opartych o dane z radarów meteorologicznych, dedykowane dla służb odpowiedzialnych za utrzymanie dróg. W okresie zimowym opracowane 36 godzinne i 8 dniowe prognozy  pogody przekazywane są codziennie dyżurnemu Punktu Informacji Drogowej.  Prognoza obejmuje między  innymi  takie elementy jak: temperatura powietrza, temperatura drogi/mostu, wilgotność, zachmurzenie, opady, siłę wiatru oraz określa stopień zagrożenia śliskością.

Oddział GDDKIA w Poznaniu zarządza siecią  ponad 1500 km dróg krajowych, natomiast  łączna długość  jezdni z uwzględnieniem  łącznic i drugich jezdni  wynosi 1923 km. Prace związane z ZUD tj. odśnieżanie  i zwalczanie śliskości prowadzone są w terenie przez Rejony w  Chodzieży; Gnieźnie; Kaliszu; Kępnie; Koninie; Lesznie; Nowym Tomyślu i Środzie Wlkp., które koordynują i nadzorują wykonanie tych prac przez 7 przedsiębiorstw wyłonionych w ramach przetargu.

Zasady prac prowadzonych przy ZUD oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania. Poszczególnym standardom ZUD  przypisane są  minimalne  poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach  występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie  śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg), osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być wydłużone w czasie.

Ponadto przy drogach krajowych i autostradzie A2 zainstalowanych jest 56 kamer oraz 44 stacje meteorologiczne, z których otrzymywane są takie dane jak podgląd dróg krajowych, pomiar temperatury i wilgotności powietrza, pomiar temperatury nawierzchni oraz pomiar siły i kierunku wiatru. Obraz z kamer jest dostępny dla wszystkich internautów. Wystarczy odwiedzić serwis dla kierowców na stronie www.gddkia.gov.pl i sprawdzić stan przejezdności dróg krajowych.

W sezonie zimowym 2017/2018 prace zimowego utrzymania na drogach krajowych prowadzone będą wg standardów wprowadzonych Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 32 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Działania służby drogowej mają na celu łagodzenie skutków zimy na drogach, a nie ich całkowitą likwidację. Do trudnych zimowych warunków na drodze powinni się przygotować zarówno drogowcy jak i kierowcy.

Apelujemy zatem, aby przed zimą skontrolować stan swojego samochodu oraz wymienić opony letnie na zimowe. Przypominamy również, że prędkość jazdy należy dostosować do panujących warunków na drodze.

 

Szczegółowe informacje dotyczące ZUD zamieszczone są w załączonym informatorze.

Źródło: Oddział GDDKiA Poznań