Stowarzyszenie - Droga S11

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw – 55 samorządów przez których teren przebiega planowana trasa drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 stycznia 2007 r. roku w efekcie wieloletnich starań samorządowców, parlamentarzystów i organizacji pozarządowych zabiegających o powstanie drogi ekspresowej o łącznej długości ok. 550 km przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie.

Realizacja drogi ekspresowej S-11 jest inwestycją o kluczowym i strategicznym znaczeniu dla regionów przez które ma przebiegać oraz stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących północ z południem naszego kraju. Stowarzyszenie zabiega więc o modernizację drogi krajowej nr 11 do parametrów trasy ekspresowej, w nadziei na wzrost konkurencyjności lokalnych ośrodków gospodarczych i tym samym zaprzestanie dalszej ich peryferyzacji. W konsekwencji realizacja S11 ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej regionów i spójności transportowej Polski w układzie południkowym przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienia spójności społecznej i przestrzennej kraju.

Po długich zabiegach i staraniach przedsięwzięcie to zostało wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).