Droga S11

Droga ekspresowa S11

Ślad drogi S 11   Odcinki zrealizowane Odcinki w realizacji Odcinki w przygotowaniu
Ślad drogi S 11   Odcinki zrealizowane Odcinki w realizacji Odcinki w przygotowaniu

 

Droga ekspresowa S11: stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących północ z południem naszego kraju (Kołobrzeg – Bytom). Projektowana, łączna długość drogi wynosi 550 km. W większości ma przebiegać po śladzie obecnej drogi krajowej nr 11 przez cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie.

Szczegółowy Przebieg drogi ekspresowej – wykaz dróg krajowych zgodny z Zarządzeniem Nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2.12.2008 r. ze zm.

Źródło informacji:

Drogi krajoweGDDiK wykaz dróg krajowych

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023
Stan realizacji i planowane inwestycje:

Odcinki zrealizowane:

 • Zachodnia Obwodnica Poznania:
  – Etap IIa: odcinek Złotkowo – węzeł „Rokietnica”, długość 7,74 km,
  – Etap IIb: odcinek węzeł „Rokietnica” – węzeł „Swadzim”, długość 5,3 km,
  – Etap I: Tarnowo Podgórne do węzła „Poznań Zachód” A2, długość 14.2 km.
 • Odcinek Poznań – Kórnik – długość 14,1 km.
 • Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. etap I – rozpoczyna się na istniejącej drodze krajowej nr 11 węzłem drogowym „Franklinów” a kończy na istniejącej drodze krajowej nr 25 węzłem „Ostrów Wlkp.”, długość 6,1 km.

Odcinki w przetargu/realizacji:

 • Budowa obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11 – etap IIIA, długość ok. 1,9 km.
 • Obwodnica Szczecinka – długość ok.. 12 km, obwodnica będzie omijać Szczecinek od wschodu.
 • Obwodnica Jarocina – składa się z dwóch części: obwodnicy o długości 10,18 km oraz łącznika o długości 2,93 km przebiegającego od obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 11, termin zakończenia robót to 18.11.2014 r.
 • Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. etap II – kontynuacja etapu I, długość 12,8 km, data zakończenia robót to 09.07.2017 r.
 • Budowa obwodnicy Kępna odcinek I – tzw. Północny odcinek obwodnicy Kępno od istniejącej drogi krajowej 11 do węzła „Kępno-Krążkowy”, długość ok. 4,5 km, planowany termin ukończenia inwestycji to koniec 2018 roku.
 • Obwodnica Kępna II odcinek – tzw. Południowy odcinek obwodnicy m. Kępno od istniejącego węzła „Kępno-Krążkowy” do istniejącej drogi krajowej nr 11.

Odcinki w planach/przygotowaniu:

 • Koszalin-Obwodnica Szczecinka – długość ok. 70 km, zaczyna się na węźle w Koszalinie z drogą ekspresową S6 a kończy na włączeniu w projektowaną obwodnicę Szczecinka.
 • Budowa obwodnicy Bąkowa – planowana w ramach budowy drogi S11 na odcinku Kępno-granica województwa opolskiego, lata realizacji 2019-2024.
 • Budowa drogi S11 Kępno-A1, odcinek granica województwa opolskiego/śląskiego do obwodnicy Tarnowskich Gór, długość ok. 43,0 km.
 • Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór – długość 17,2 km.

Źródło informacji:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Mapa stanu budowy dróg Mapa stanu budowy dróg

Mapa stanu budowy dróg Zachodniopomorskie Mapa stanu budowy dróg – Zachodniopomorskie

Mapa stanu budowy dróg Wielkopolskie Mapa stanu budowy dróg – Wielkopolskie

Mapa stanu budowy dróg Opolskie Mapa stanu budowy dróg – Opolskie

Mapa stanu budowy dróg Śląskie Mapa stanu budowy dróg – Śląskie

S11 W PROGRAMIE BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
NA LATA 2014-2023:

Odcinki drogi ekspresowej S11:

 • Kórnik – Ostrów Wlkp.: długość 96,0 km,
 • Ostrów Wlkp. – Kępno: długość 31,0 km,
 • Piła – Poznań: długość 65,9 km,
 • Kępno – A1: długość 104,9 km,
 • Szczecinek – Piła: długość 73,0 km,
 • Koszalin – Szczecinek: długość 67,2 km.

Obwodnice w ciągu drogi ekspresowej S11:

 • Obwodnica Ostrowa Wlkp.: długość 12,8 km,
 • Obwodnica Jarocina: długość 13,0 km,
 • Obwodnica Szczecinka: długość 12,0 km,
 • Obwodnica Ujścia i Piły – Etap I – obwodnica Ujścia: długość 15,1 km,
 • Obwodnica Kępna: długość 6,8 km,
 • Obwodnica Tarnowskich Gór: długość 17,2 km,
 • Obwodnica Olesna: długość 23,0 km,
 • Obwodnica Obornik: długość 13,7 km.

Źródło informacji:

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Program budowy dróg karajowych Program budowy dróg karajowych